የዜጎች ሰቆቃ ደራሲው፣ሃገር አፍራሹና የትግራይ የበላይነት ጠበቃው ደብረጽዮን ገ/ሚካኤል ይህንን ያየ አይመስልም፤ ቢሆን በኢትዮጵያና አፍሪካ ላይ ያንን ጸያፍ ባላለ!

6 Oct

Posted by The Ethiopia Observatory (TEO)
 

 

HEREUNDER IS THE UNOFFICIAL TRANSLATION:

FB/photo

FB/photo

“We are made to witness the disturbance in Amhara Region, as it deteriorates from-day-to-day, the restiveness increasingly expanding beyond control. In spite of this, the government has been continuing to stabilize this situation with careful efforts. Nevertheless, our patience has been considered weakness, thereby allowing the rebellion to go out of hand in the worst direction. Were it not for our defense force’s obligation to patiently put under control anytime rebellion breaks out, it is a truism different international organizations have affirmed, it is even capable of destroying the whole of Africa, much less 30 million population. Without this going into its head, the force has focussed on carrying out its duties with maturity and patience. Therefore, noting that our hitherto patience has only opened doors for greater destructions, our defense force has received its orders from our prime minister to move into the restive areas where the rebellion is at its worst with its full gears. Victory to our defense force!”
 

%d bloggers like this: