ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ:                           በዘር ላይ የተመሠረተች ኢትዮጵያ የሁሉንም ዜጎች እኩልነት መቀበል አለመቻሏ ብቻ ሣይሆን፣የሁሉም ሃገር መሆን ይሳናታል!

6 Jun

Posted by The Ethiopia Observatory (TEO)
 

 

Leave comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: