Archive | Ethiopa RSS feed for this section

ወቅቱን የጠበቀ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን መግለጫ!

26 Aug

Posted by The Ethiopia Observatory (TEO)

Our reality or rhetoric? Ethiopia’s Prime Minister Abiy Ahmed warns citizens “No one is greater than the country”!

 

 

How would Abiy Ahmed respond today to this positive message by the Church? Could he see it as useful direction after the massacres of citizens & destructions the nation suffered? Or, as usual, he would consider the Church source of danger to his power?

 

Could anyone help citizens decode the meaning of Shemelis Abdissa’s supposed conversion from the height of his madness, as noticed in his recorded message from seven plus months ago about “ቁማሩን ተጫውተን በልተነዋል” to this by which he addressed the people of Bale hours ago?

 

ጠቅላይ ሚንስትሩና ብልፅግና—ስለሚካሄዱት ነገሮች ጠ/ሚሩ ምን ያውቃሉ? መቼ ነው ያወቁት?

26 Aug

Posted by The Ethiopia Observatory (TEO)

 

 

ኢሰመኮ ጋዜጣዊ መግለጫ: አፋጣኝ ምላሽ የሚሹ የሰብዓዊ መብት ጉዳዮች!

25 Aug

Posted by The Ethiopia Observatory (TEO)

(አዲስ አበባ፤ ነሐሴ 8 /2012) የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን (ኢሰመኮ) የአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያን ተከትሎ በተከሰተው የሰላም መደፍረስ ምክንያት የተከሰተውን የሰብዓዊ መብቶች ጥሰት ሁኔታ ላይ ፈጣን ምርመራ ማድረግ መጀመሩን በተለያዩ የሚዲያ አውታሮች ማሳወቁ ይታወሳል፡፡

ኮሚሽኑ ባለፉት ሁለት ሳምንታትም ከ40 በላይ ችግሩ ተከስቶባቸዋል በተባሉ የኦሮሚያ አካባቢዎች ላይ የምርመራ ቡድኖችን በማሰማራት ጉዳት የደረሰባቸውን ግለሰቦች፣ ቤተሰቦቻቸውን እንዲሁም ምስክሮችን እና የመንግስት አካላትን በማነጋገር መረጃ ለማሰባሰብ እና አሁን ያሉበትን ሁኔታ ለመገምገም ጥረት አድርጓል፡፡

ኮሚሽኑ የሰበሰበውን መረጃ ከሰብዓዊ መብት መርሆዎች አንፃር በመተንተን ዝርዝር የምርመራውን ግኝቶች እና የመፍትሄ ሀሳቦች በቅርብ ጊዜ ውስጥ የሚያሳውቅ መሆኑን እየገለጸ በምርመራው ወቅት የታዩና በአፋጣኝ መፍትሄ ያስፈልጋቸዋል ብሎ ያሰባቸውን የሰብዓዊ መብቶች ጥሰት ስጋቶችን ለሚመለከታቸው አካላት ሁሉ በይፋ በማሳወቅ ተገቢ እርምጃ አንዲወሰድ ለማድረግ ያስችል ዘንድ ይህንን መግለጫ አውጥቷል፡፡

1. አሁንም የጥቃት ስጋት ያለባቸው ነዋሪዎች በተመለከተ

የምርመራ ቡድኖች በተጓዙባቸው በአብዛኛው አካባቢዎች በአሁኑ ሰዓት የተሻለ መረጋጋት ያለ መሆኑን ለመረዳት ቢቻልም በአንዳንድ አካባቢዎች በሰዎች ህይወት፣ አካላዊ ደህንነት እና ንብረት ላይ የጥቃት ስጋት እንዳለ ኮሚሽኑ ለመገንዘብ ችሏል፡፡ በእነዚህ አካባቢዎች የሚገኙ ተጎጂዎች እና ለጥቃት ተጋላጭ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች በተለያዩ ቡድኖች የጥቃት ማስፈራሪያ እና ዛቻዎች እየደረሳቸው እንደሆነ ለኮሚሽኑ አስረድተዋል፡፡

ለአብነትም፡-

● በዶዶላ ከተማ የሚገኙ የጉዳቱ ተጠቂዎች እንዳስረዱት ከግጭቱ በኋላ ማለትም በሐምሌ 9 ቀን 2012 ዓ.ም. ከ60 ሰዎች በላይ ስማቸውን በመዘርዘር ከተማውን ለቀው ካልወጡ እርምጃ የሚወሰድባቸው መሆኑን የሚገልጽ ማስጠንቀቂያ ያዘለ ወረቀት መሰራጨቱን፣
● በባቱ ከተማ ተጎጂዎች አሁንም ከተማውን ለቃችሁ ውጡ የሚል ማስፋራሪያ በስልክና በአካል እየደረሳቸው መሆኑን፣
● ሻሸመኔ ከተማ ማንነታቸው ያልታወቁ ሰዎች ቤት ለቤት እየሄዱ ከ5 እስከ 10 ሺህ ብር ካላመጣችሁ አሁንም ንብረታችሁን እናቃጥላለን እንዲሁም እንገላችኋለን በማለት ማስፈራሪያ የሚደርሳቸው ሰዎች እንዳሉ እና፣
● በተወሰኑ አካባቢዎች ደግሞ በመንግስት የፀጥታ አካላት ሳይቀር ሰዎች እየተደበደቡና ዛቻ እየተፈፀመባቸው መሆኑን (ለምሳሌ፡ በቡራዩ ከተማ በተለይ ከታ ተብሎ በሚታወቀው አካባቢ እንዲሁም በጉና ወረዳ ነገሌ ከተማ) ለማወቅ ተችሏል፡፡

 

ምክረ ሀሳቦች

በኢፌዴሪ ሕገመንግስት እና በዓለም ዓቀፍ የሰብዓዊ መብት ድንጋጌዎች እንደተቀመጠው መንግስት የሰዎችን ሰብዓዊ መብቶች አክብሮ የመንቀሳቀስ እና በሌሎች መንግስታዊ ባልሆኑ አካላትም ጥሰት እንዳይከሰት የመከላከል እና ጥበቃ የማድረግ ኃላፊነት አለበት፡፡ በተለይም በተፈጠረው ችግር ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች ከጉዳታቸው ሳያገግሙ ለሌላ ጥቃት እንዳይዳረጉ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ይገባል፡፡ ስለዚህም የሚመለከታቸው የፌዴራል መንግስት እና የኦሮሚያ ክልላዊ መንግሰት አስተዳደር እና የፀጥታ አካላት፡-

● ከላይ በተጠቀሱት ስፍራዎች የደረሱ ማስፈራሪያዎች እና ዛቻዎችን በፍጥነት በመመርመር የመከላከል እና አጥፊዎችን የመቆጣጠር ስራ እንዲሰራ፣
● የሕግ አስከባሪ እና የፀጥታ አካላት ኃላፊነታቸውን በሚወጡበት ወቅት የሰዎችን ሰብዓዊ መብቶች በማክበር እንዲንቀሳቀሱ ቁጥጥር በማድረግ እና ችግሮች በተከሰቱባቸው ቦታዎችም በፍጥነት የማስተካከያ እርምጃ እንዲወስዱ እና ተጠያቂነትን ለማረጋገጥ እንዲሰሩ፣ እና
● ከላይ በተጠቀሱት ስፍራዎች እና የፀጥታ ስጋት ይኖርባቸዋል ተብለው በሚታሰቡ ሌሎች ስፍራዎችን በመለየት ተጨማሪ ጥበቃ እንዲደረግ ኮሚሽኑ ምክረ ሀሳብ ያቀርባል፡፡

2. ሰብዓዊ እርዳታ፣ ድጋፍ እና የተፈናቀሉ ተጎጂዎች ሁኔታ

ምርመራ በተደረገባቸው አካባቢዎች የሚገኙ ሰዎች አካላዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ስነ ልቦናዊ ጉዳት እንደደረሰባቸው ለማወቅ የተቻለ ቢሆንም ተጎጂዎችን ወደ ነበሩባቸው ቦታዎች ለመመለስ እና መልሶ ለማቋቋም መጠነ ሰፊ ስራ እና ጊዜ የሚያስፈልግ እንደሆነ ኮሚሽኑ ይገነዘባል፡፡ ይሁንና ተጎጂዎቹ ለዕለቱ በህይወት ለመቆየት የሚያስፈልጋቸውን ሰብዓዊ እና ሌሎች ድጋፎችን ማቅረብ እና ተፈናቅለው ለሚገኙ ዜጎች ተገቢውን ጥበቃ በማድረግ ወደ ቤታቸው የሚመለሱበትን ሁኔታ ማመቻቸት ጊዜ የማይሰጥ ከመሆኑ አንፃር የሚከተሉት ጉዳዮች ፈጣን ትኩረት የሚሹ እንደሆኑ ኮሚሽኑ ተገንዝቧል፡፡

● በተለይም የመኖሪያ ቤታቸው እና ንብረታቸው የወደመባቸው ተጎጂዎች አሁንም በሰው ቤት፣ በኃይማኖት ተቋማት እና በሌሎች ስፍራዎች (ለአብነትም በዶዶላ ከተማ በገብረክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን፣ በአሳሳ ከተማ ገብርኤል ቤተክርስቲያን፣ በሻሸመኔ ከተማ ተክለ ሀይማኖት፣ ቅዱስ ሚካኤል፣ ጊዮርጊስ እና ኡራኤል አብያተክርስትያናት፣ በአጋርፋ እርሻ ኮሌጅ) ተጠልለው የሚገኙ ቢሆንም እነዚህን ዜጎች ወደ ቤታቸው እንዲመለሱ የሚደረገው ጥረት ዝቅተኛ መሆኑን፣
● በአብዛኛው አካባቢዎች ተፈናቅለው ለሚገኙ ተጎጂዎች በመንግስት አካላት እና በግብረ ሰናይ ድርጅቶች ድጋፍ ቢደረግላቸውም፤ የሚሰጣቸው የዕለት ምግብ እርዳታና ድጋፍ (ለምሳሌ አጋርፋ፣ ወሊሶ ከተማ፣ ሻሸመኔ ከተማ)፣ የህክምና አገልግሎት (ለምሳሌ አርሲ ነገሌ ከተማ) እንዲሁም መልሶ የማቋቋም እንቅስቃሴው በቂ አለመሆኑን ፣
● በተወሰኑ አካባቢዎች በተለይም በአብያተክርስትያናትና ሌሎች ቦታዎች የተጠለሉ ሰዎችን ለደህንነታቸው ማረጋገጫ ባልተሰጠበት ሁኔታ የመንግስት ኃላፊዎች ወደ ቤታችሁ ካልተመለሳችሁ እርዳታ አታገኙም የሚል አስገዳጅ ቅድመ ሁኔታ መጫናቸው (ለምሳሌ በሻሸመኔ እና አጋርፋ) ተገቢ አለመሆኑን ለማየት ተችሏል፡፡

 

ምክረ ሀሳቦች

ኮሚሽኑ የችግሩን ስፋት እና ጥልቀት የሚረዳ ቢሆንም መንግስት ለሰብአዊ መብቶች ጥሰት ተጎጂዎች አፋጣኝ ድጋፍ የማድረግ ኃላፊነት ስላለበትና በተለይም አሁን ያለንበት የኮቪድ-19 ወረርሽኝ እና የክረምት ወቅት ስለሆነ ተጎጂዎች ለተጨማሪ ጉዳት እንዳይዳረጉ ማድረግ እጅግ የቅድሚያ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል፡፡ ስለዚህም፡-

●የሚመለከታቸው የፌዴራል እና የኦሮሚያ ክልላዊ መንግሰት አካላት፣ ከላይ በተጠቀሱትም ሆነ በሌሎች አካባቢዎች ከቤታቸው የተፈናቀሉ ሰዎችን ዝርዝር መረጃ በማጠናከር፣ ተገቢውን ጥበቃ እና አስፈላጊውን ሁሉ ድጋፍ በማድረግ በፍጥነት ወደ ቤታቸው እንዲመለሱ በማድረግ ስራ ላይ እንዲረባረቡ፣
● የፌዴራል እና የክልሉ መንግሰታት ሕብረተሰቡን እንዲሁም ዓለም ዓቀፍ እና ሀገር አቀፍ ግብረ ሰናይ ድርጅቶችን በማስተባበር የዕለት ምግብ እርዳታ፣ አስፈላጊ ቁሳቁሶች፣ ከኮቪድ-19 ቫይረስ ለመጠበቅ ወይም ለመከላከል የሚረዱ ቁሳቁሶች፣ የህክምናና የስነልቦና አገልግሎት እና ሌሎች ድጋፎችን ችግሩ በሚስተዋልባቸዉ አከባቢዎች ለሚገኙ ተጎጂዎች በፍጥነት እንዲያቀርቡ ኮሚሽኑ ምክረ ሀሳብ ያቀርባል፡፡

3. የእስረኞች የሰብዓዊ መብቶች አያያዝን በተመለከተ

ኮሚሽኑ ምርመራ ባካሄደባቸው አካባቢዎች ብዙ ቁጥር ያላቸው ሰዎች ከተፈጠረው ችግር ጋር በተያያዘ በእስር ላይ እንደሚገኙ ለመገንዘብ የቻለ ሲሆን እስከ አሁን በጎበኛቸው በተለይ በኦሮሚያ ክልል የሚገኙ የእስር ቦታዎች የሚከተሉት አሳሳቢ የሰብዓዊ መብት ችግሮች ተስተውለዋል ፡፡

● በብዙ አከባቢዎች ተጠርጣሪዎች በአነስተኛ ቦታና ክፍሎች ውስጥ በተጨናነቀ ሁኔታ መታሰራቸውን ተከትሎ የኮቪድ-19 ቫይረስ ተጋላጭነትን መጨመሩ ፣
● የምግብ እና የንፅህና መጠበቂያ ቁሳቁስ አቅርቦት አነስተኛ መሆኑ፣
● የተወሰኑ ታሳሪዎች ድብደባና ኢሰብዓዊ አያያዝ እንደተፈጸመባቸውና ይህም ድርጊት በተገቢው ሁኔታ አለመጣራቱ እና ተጠያቂነት ያለመኖሩ፣
● በአንዳንድ አካባቢዎች ሕፃናት እና አዋቂዎች አንድ ላይ መታሰራቸው፣
● ፍርድ ቤት በዋስትና የለቀቃቸውን እስረኞች የተለያዩ ምክንያቶችን በመስጠት በእስር ማቆየት፣
● የተወሰኑ ታሳሪዎች በአፋጣኝ ወደ ፍርድ ቤት አለማቅረብ ናቸው፡፡

 

ምክረ ሀሳቦች

ከተከሰተው የሰላም መደፍረስ ችግር ስፋት አንፃር የእስር ሁኔታን በሚመለከት የመንግስት አቅም ውስንነት እንዳለ ኮሚሽኑ ቢገነዘብም በቁጥጥር ስር የሚውሉ ሰዎች የአያያዝና ሰብዓዊ መብቶች አጠባበቅ ሁኔታ ችላ ሊባል አይገባም፡፡
ስለዚህም የሚመለከታቸው የፌዴራል እና የክልሉ መንግስት አካላት፡-

● የእስረኛ ቁጥርን ለመቀነስ የወንጀል ምርመራ ስራውን በፍጥነት ማካሄድና በነፃ እና በዋስ መለቀቅ ያለባቸውን እስረኞች በአፋጣኝ በመለየት መልቀቅ፣
● እስከ አሁን ፍርድ ቤት ያልቀረቡ ታሳሪዎችን በአፋጣኝ ወደ ፍርድ ቤት ማቅረብ እና የዋስትና መብት የተረጋገጠላቸውን እስረኞች ዋስትናውን አክብሮ ከእስር መልቀቅ፣
● የኢሰብዓዊ አያያዝ እና ድብደባ አቤቱታዎችን በአፋጣኝ በማጣራት የጥፋተኞችን ተጠያቂነት ማረጋገጥ፣
● በብዙ እስር ቦታዎች የሚታየውን መጨናነቅ ለመቀነስ ሌሎች ጊዜያዊ ማቆያ ቦታዎችን ማመቻቸት፣ ለሕፃናት ልጆች የተለየ ማቆያ ስፍራ ማዘጋጀት እና የምግብና የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁስ አቅርቦት የሚሻሻልበትን መንገድ ማመቻቸት ያስፈልጋል ፡፡

 

20 Congressmen write their concerns about Ethiopia’s worsening situation to Mike Pompeo

22 Aug

Posted by The Ethiopia Observatory (TEO)

 

Mishmash of Economic Priorities Complicate ‘Beacon of Prosperity’ Ambitions

22 Aug

It is not uncommon for economic policies to go under the radar. Still, neither is it normal for a policy agenda as critical as the Homegrown Economic Reform to have disappeared from discussions.

Where is it now? One wonders when seeing the prominence in its place of the 10-Year Perspective Development Plan, a strategic document for the next decade that government officials are currently raving about. Carrying the slogan, “Ethiopia: An African Beacon of Prosperity,” and visually presented against a green background, it has been under discussion over the past month.

Heads of federal government agencies – from the Ministry of Culture & Tourism to the Civil Service Commission and the Peace Ministry – have participated in sessions where their 10-year plans have been discussed. Senior envoys have been called home to spend no less than 10 days to brainstorm the foreign affairs agenda for the next decade.

The compatibility or overwriting state of this plan – authored under the stewardship of Fitsum Assefa (PhD) – with the Homegrown Economic Reform Agenda architected under Eyob Tekalegn (PhD) was never made clear. The ambiguity could be by design, a defining characteristic of the administration of Prime Minister Abiy Ahmed (PhD).

Strikingly, complete policy documents pertaining to development strategies have yet to be made public, in both cases, despite constant remonstrations from interested parties. The Planning & Development Commission has not bothered to make public documents detailing the specifics of the Plan. This should not have been the case even if these documents are currently in the drafting process.

But there is no shortage of footage of the discussions, and economic targets have been presented in their generality. Leisurely. “Quality” economic development, ensuring private sector-led growth, realising competitiveness, institutional transformation, improving inclusivity and building a “green” economy, as Fitsum stated, are the primary areas of focus.

She could not have been vaguer, or harder to disagree with. Except for the commitment to enhance the role of the private sector in the economy, the rest are broad strokes that should be the targets of any economic management under any circumstance. The devil is in the details. But as things stand now, the devil has been left to the imagination.

The presentations of the targets of the Plan up to this point are interesting in their similarities with the successive editions of the Growth & Transformation Plan (GTP), especially in the pace of development that is intended. It plans for an annual gross domestic product (GDP) growth rate of around 10pc on average for the next decade and the reduction of the population under absolute poverty to seven percent.

It also envisages the creation of nearly 1.4 million jobs every year and attaining universal access to clean water and power by 2030. Improving infrastructure in roads, railways, irrigation systems and ICT has been emphasised, while 4.4 million houses are planned to be built within this period. These are all numbers betraying experience of over 10 years.

The Plan does mention the private sector more times than the GTPs did. The government’s role in the next decade would be to improve infrastructure, drafting and enforcement of policies and laws and, when it has to, investing in parts of the economy the private sector is not willing to engage in. The implication here seems to be that job creation would be the forte of the private sector.

 

In its broad strokes, the Commission is targeting the best of both worlds. There evidently is a commitment to maintaining the rapid growth in GDP of Ethiopia, which was a result of large-scale public infrastructure spending but with an emphasis on rolling back the state’s involvement in the economy. It aims to improve access to education and health services while also raising the quality of their deliveries. It intends to secure private sector-led growth while ensuring an inclusive and just distribution of wealth.

In so far as economic policies are attempts to devise the possible means toward achieving socioeconomic needs, priorities could stand in contrast to each other. It is, for instance, impractical to prime economic efficiency while also attempting to redistribute wealth to narrow the gap in income inequitably. At least in the short term, the latter has to be sacrificed for the former.

It is not clear what the strategic priorities are. There is no acknowledgement of the compromises to be made in the type of ambitious growth that is demanded or clarity in the strategy that is to be followed. Market orientation, state intervention, import-substitution and export-led planning all seem to be hinted at and considered without an overriding guiding philosophy being forwarded or explaining how these divergent strategies could be harmonised.

This partly stems from lack of a proper assessment of the reform efforts of the past two years. Early in the life of this administration, a reorientation toward private sector-led growth was proposed. Considering the state of the economy, from rising inflation to a debilitating foreign currency shortage, Ethiopia did seem overdue for tweaking of its economic priorities. It was most glaring in the management of fiscal policy. Before long, the economy found itself on a path of liberalisation and privatisation, as well as contractionary fiscal and monetary policies that seemed imminent.

The Novel Coronavirus (COVID-19) pandemic threw these plans into a tailspin, and parliament recently passed one of the government’s most expansive budgets. It was what the economy demanded; but, it has not been clear how such aberrations and unexpected turns in policy were to fit in the administration’s economic philosophy. That is, if there is one.

Worse yet, it is not clear how it will inform decision-making going forward.

There are indeed developments that give some hope. The sectoral 10-year plans, currently undergoing revisions and amendments, do appear to be giving credit to the GTPs while also trying to understand their shortcomings. The previous two years of reform efforts are also part of these discussions, though it is not yet clear what assessments of it are, while other countries’ experiences are also being considered.

The various discussions being held by different agencies, open and easily accessible, will also help identify pain points. If taken sincerely, they could help develop a bottom-up path to development.

However, there needs to be a guiding principle underlying these strategies. Principal considerations of socio-political circumstances need to be weighed with calls for economic efficiency and competitiveness. The structural failures that have underpinned imbalances in external trade and foreign currency shortage for such a long time need to be measured against the fiscal interventions that are utilised whenever the going gets tougher than usual. Most critically perhaps, the urgency to move away from the state’s heavy hand in the economy needs to be examined from the perspective of a private sector that will not be as good a replacement in attaining rapid growth.

Without answering these questions, the end result will be a mish mash of priorities that will make Ethiopia’s ambition to become an African “beacon of prosperity” quite complex.Tas con

 

/ Addis Fortune Aug 16,2020 editorial (Cartoon: courtesy of AF)

የሞትና አካል ጉዳት አደጋ በኦሮሚያ ተቃውሞ ሠልፎች–መንግሥት ወቀሳ ደረሰበት!

20 Aug

Posted by The Ethiopia Observatory (TEO)

የኢሰመኮ ጋዜጣዊ መግለጫ

(አዲስ አበባ፤ ነሐሴ 14 ቀን 2012 ዓ.ም.) የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን በኦሮሚያ ለተቃውሞ በተጠሩ ሰልፎች ምክንያት የሚከሰተው የሰዎች ህይወት መጥፋት በእጅጉ እንደሚያሳስበው እየገለፀ የፀጥታ ሀይሎች ተመጣጣኝ ያልሆነ ሀይል ከመጠቀም እንዲቆጠቡ ጥሪውን ያቀርባል፡፡

በክልሉ የተለያዩ ቦታዎች በተለይም በአሳሳ፣ አሰቦት፣ አወዳይ፣ ባሌ ሮቤ፣ ጭሮ፣ ደንገጎ፣ ድሬ ጠያራ፣ ዶዶላ፣ ገለምሶ፣ ጊኒር፣ ሀሮማያ፣ ሂርና እና ሻሸመኔ የሞት ጉዳት መድረሱን ኮሚሽኑ ከተለያዩ ምንጮች መረጃ ደርሶታል፡፡

የሞት ጉዳቶቹ የደረሱት የኦሮሞ ተቃዋሚ ፓርቲ ፖለቲከኞች እንዲለቀቁ በተጠሩ የተቃውሞ ሰልፎች እንደሆነም ለማወቅ ተችሏል፡፡
‹‹የመንግስት አካላት የዜጎችን በሰላማዊ መልኩ ተቃውሞ የማሰማት መብት ማረጋገጥ እንዳለባቸው እና ሕግ የማስከበር ስራ ተመጣጣኝነት እንዲጠብቅ ማድረግ እንደሚጠበቅባቸው›› የኮሚሽኑ ከፍተኛ አማካሪ እና ቃል አቀባይ አቶ አሮን ማሾ ገልፀዋል፡፡

‹‹የኦሮሚያ ክልል በዚህ አመት የተከሰቱ አሳዛኝ ግድያዎች ከፈጠሩት ሰቆቃ አሁንም ፈጽሞ አላገገመም፡፡ እነዚህ ከፍተኛ የመብት ጥሰት አዝማሚያዎች እንዲቀጥሉ ሊፈቀድላቸው አይገባም›› በማለት አክለው ገልጸዋል፡፡

እስካሁን በአንዳንድ ሚዲያዎች የወጡ ሪፖርቶችና በማህበራዊ ሚዲያ የተለቀቁ መረጃዎች የሞቱ ሰዎችን ቁጥር በሚመለከት የተለያየ አሀዝ አስቀምጠዋል፡፡ ኢሰመኮ የደረሰውን ሞትና ጉዳት መጠን ለማረጋገጥ ከየአካባቢው ነዋሪዎች፣ ምስክሮች፣ ሆስፒታሎችና የአስተዳደር አካላት መረጃ በማሰባሰብ ላይ ይገኛል፡፡

ኢሰመኮ የፌዴራልና የክልል መንግስታት ጉዳዩን ለማጣራት በአፋጣኝ ምርመራ እንዲጀምሩ ጥሪውን ያቀርባል፡፡

 

 

የአዲስ አበባ ነዋሪ ግራ የተጋባባቸውና የታከለ ኡማን ምላሽ የሚጠይቅባቸው ጉዳዮች [ምላሽ ያልተሠጠባቸው ጉዳዮች]

18 Aug

Posted by The Ethiopia Observatory (TEO)

ዋዜማ ራዲዮ– በአዲስ አበባ ሰፊ የመሬት ወረራ፣ ይፋዊና ሕጋዊ ባልሆነ መንገድ የመሬት ዕደላ፣ በሕዝብ ገንዘብ የተሠሩ የጋራ መኖሪያ ቤቶችን ግልፅ ባልሆነ መንገድ ዕጣ ላልደረሳቸው ሰዎች መስጠት ባለፉት ወራት በስፋት የታዩ ክስተቶች ናቸው። በጉዳዩ ላይ የከተማው አስተዳደርም ሆነ ያገባኛል የሚል የመንግሥት አካል ማብራሪያና ምላሽ አልሠጠም። ችግሩን ለማቆም የሚያስችል እርምጃም አልወሰደም። የከተማው ምክትል ከንቲባ ታከለ ኡማ የችግሩ አካል እንጂ ችግሩን ለመፍታት ሙከራ እንኳን ሲያደርጉ አልታዩም። ከመሬት ቅርምትና ከጋራ መኖሪያ ቤት ጋር በተያያዘ የአዲስ አበባ ነዋሪ ምላሽ ከሚፈልግባቸውን ጉዳዩች ዋዜማ ከዚህ በታች በግርድፉ ተመልክታለች።

 

ቤት ለተሰጣቸው ተፈናቃዩች ሌላ የተሻለ ቤት የመገንባት ዕቅድ

ከሁለት አመት በፊት በኦሮምያ እና በሶማሌ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች በተነሳ ግጭት ሳቢያ ከመኖርያ ቀዬአቸው ከተፈናቀሉት ውስጥ በአዲስ አበባ ለሰፈሩት ተፈናቃዮች የከተማ አስተዳደሩ ተለዋጭ አዲስ ቤት እንደሚሰራላቸው ራሳቸው ታከለ ኡማ ለተፈናቃዮቹ መናገራቸውን ለማረጋገጥ ችለናል። ይሄም የቤት ግንባታ በፍጥነት የሚተገበር እንደሆነ ምክትል ከንቲባው ገልጸዋል። ዋዜማ ራዲዮ ይህን በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ኮዬ ፈጬ የጋራ መኖርያ ቤቶች አካባቢ ካሉት የተፈናቃዮች መኖርያ ውስጥ ከሚኖሩ ነዋሪዎችና ከከተማ አስተዳደሩ ምንጮቻችን ማረጋገጥ ችለናል።

ምክትል ከንቲባ ታከለ ኡማ ለተፈናቃዩቹ የተሻለ ቤት ለመገንባት መጀመርያ ቃል የገቡት ይህን ቃል የገቡት የረመዳን ጾም ፍቺ በአል እለት የበአል ማክበሪያ ስጦታን በመኖሪያ ቤቶቹ ላሉ የእስልምና እምነት ተከታዮች ለማበርከት ወደ ስፍራው በሄዱበት ወቅት ነው። በስፍራው ላሉ ተፈናቃይ የኦሮሞ ተወላጆች አሁን ከሚኖሩበት የተሻለ ቤት ተገንብቶላቸው ወደዚያው እንደሚገቡ ቃል ገብተውላቸዋል። Continue reading

የብልፅግናን ቆማሪነት የኦፒዶዎው ሽመልስ አብዲሣ አጋላጭነት ኢትዮጵያን ለብርሃን አብቅቷል!

15 Aug

Posted by The EthiopiaObservatory (TEO)

 

 

 

%d bloggers like this: