Tag Archives: 25% non-Performing Loans (NPL)

የልማት ባንክ የተበላሸ ብድር መጠን ከ25 በመቶ በላይ መድረሱ ታወቀ

9 Aug

የአዘጋጁ አስተያየት:-

  “የልማት ባንክ የተበላሸ ብድር፣ ከጠቅላላው ብድርና ቅድሚያ ክፍያ አንፃር ወደ 9.2 በመቶ ለማውረድ ቢያቅድም ወደ 25 በመቶ አሻቅቧል”!
  ይላሉ የመንግሥት የፋይናንስ ድርጅቶች ኤጀንሲ ኃላፊ።

  በዛሬይቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ለኢትዮጵያ ዝሕብ የማይነገረው ነገር ግን ኪሣራው በልማት ባንኲ ላይ የደረሰው የሕወሃት ሰዎች ገንዘቡን እየዛቁ ለሕወሃት ሰዎች በጋምቤላ እርሻ ማስፋፋት ስም ውጭ ሃገር እንዲዝናኑበትና አንዳንዶቹም ቤት ስለሠሩበት መሆኑ ነው።

  ለምንድነው ሕውሃት ይህንን ዘረፋውን በሚሥጢር የያዘው? በዘሩ ስም የተደረገ ዘረፋ በመሆኑ ነው! ዕዳውን የኢትዮጵያ ሕዝብ በግብርና በሌሎች መልክ እየከፈለ ነው!

  የባንኩን መክሠር (25% non-performring loans – NPL) በሌሎች ምክንያቶች ለመሸፋፈን መሞከር፣ ነገ ተመልሶ እዚያው መዘፈቁ ስለማይቀር ዘረፋውን ለማስቀጠል የሚደረግ ጨካኝ የሃገር ሃብት ምዝበራ ዘዴ ነው!

  ይህ በሃገር ጠላቶች የሚፈጸመው ብልግና እስከመቼ ነው የሚቀጥለው?

============
 
Continue reading

%d bloggers like this: