Tag Archives: Anti-Amhara campaign

“ሊመጣ ያለው ጥፋት ያሠጋናል”

12 Apr

Posted by The Ethiopia Observatory (TEO)

 

የዓለም አቀፍ የኢትዮጵያዊያን ትብብር ለፍትኅ መ ግ ለጫ

 

ሚያዝያ 1 ቀን 2012

ሊመጣ ያለው ጥፋት ያሰጋናል በሚል ርዕስ ኢሰመጉ (የኢትዮጵያ ሰባዊ መብት ጉባዔ) ባለፈው የካቲት ወር 2012 ዓመተ ምህረት በርዕሰ አንቀጹ ላይ ለሰጠው መግለጫ የተጠቀመበት ርዕስ ነበር ፡፡

በዚህም ሊመጣ ያለው ጥፋት ያሰጋናል በሚል የሀገራችንን አደገኛ ጊዜያዊ ሁኔታ አስመልክቶ ሰፋያለ ማብራሪያ ሰጥቷል፡፡

ዝቅ ብሎም ያለፈው ወርሃ የካቲት በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ብዙ ታሪካዊ ገድሎች የታዩበት ወር እንደነበር ያስረዳል፡፡

በየካቲት ወር ከደረሰው አሰቃቂ የህዝብ እልቂት ተብሎ በታሪክ የተመዘገበው ፋሽስት ጣልያን በወረሃ የካቲት 12 ቀን በአንድ ጀምበር ከ30 ሺህ በላይ ንጹሃን የኢትዮጵያ ዜጎች በአሰቃቂ ሁኔታ ያለቁበት ሲሆን ከዚህ በባሰ መልኩ የህዝብ እልቂት ሊያስከትል የሚችል ፋሽስታዊ አዝማሚያ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ እየተስተዋለ ነው በማለት ስጋቱን ያብራራል፡፡

ይህንን እውነተኛ ስጋት ዓለም አቀፍ የኢትዮጵያዉን ትብብር ለፍትኅ የምንጋራው እና ይመጣል ብቻ ሳይሆን አሁን ባለንበት ዘመን እየተፈጸመ መሆኑን በአንክሮ እየገለጽን ፤ ሀገራችን ወደለየለት ዘርን ማእከል ያደረገ እልቂት ውስጥ እየገባን እንደሆነ ብዙ ማስረጃዎች ይጠቁማሉ ፡፡

ለዚህ በግንባር ቀደምትነት በጽንፈኞች ኢላማ ቀለበት ውስጥ የገባው በኢትዮጵያውነቱ የማያወላውል አቋም ያለው የአማራው ማኅበረሰብ እና የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ እንደሆኑ ምስክር የሚያስፈልገው ጉዳይ አይሆነም።

ኢትዮጵያ በታሪኳ በመቶዎች የሚቆጠሩ ጦርነቶችን አስተናግዳለች ፤ በእነዚህ ጦርነቶች ሁሉ በኢትዮጵያውያን ሆንተብሎ የተቀሰቀሱ ሳይሆን ከውስጥና ከውጭ ጠላቶችዋ የተቀነባበረ መሆኑ ነው ፤ በነዚህም ጦርነቶች ሁሉ ጠላቶቹን በድል አድራጊነት አሳፍራ መልሳለች ፡፡

በአሁኑ ዘመን ግን ልዩ የሚያደርገው ከአብራኳ የወጡ ዘረኞች ፤ በቀደመው የጋራ ታሪካችን ውስጥ ጉድፍ እጅ ያላቸው ከሃዲዎች እና የባንዳ ልጆች ፤ ከውጭ ጠላቶቻችን ጋር በመታገዝ የተረት ተረት ታሪክ ፈጥረው ህዝብን በህዝብ ላይ በማነሳሳት ብሎም ሀገርን የመናድ ሴራ በሰፊው ተያይዘዉታል ። ይህ በግልጽ የሚታይ ሽብርና ግድያ

ሥሙ በግልጽ እንደሚያሳየው በኢትዮጵያ ውስጥ ፍትህ እንዲሰፍን የሚሰራ ፤ ከዚህ በፊት ዛሬ ወይም ነገ ፍትህ ሲጓደል ለኢትዮጵያ መንግሥትና ህዝብ እንዲሁም ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የማሳየት እና የተጓደለው ፍትኅ አስተማማኝ በሆነ መልኩ እንዲሟላ የሚሰራ አትራፊ ያልሆነ ድርጅት ነው ።

Continue reading

%d bloggers like this: