Tag Archives: contraband

የኦሮሞ ድርጅት ማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባን አስመልክቶ የተሠጠ መግለጫ

8 Feb

Posted by The Ethiopia Observatory (TEO)
 


 

የኢትዮጵያ ኤክስፖርት ከታቀደው የ2.2 ቢሊዮን ዶላር ገቢ በ36.5% ዝቅተኛ መሆኑ የውጭ ምንዛሪ ችግር እንዲሚባባስ ይጠቁማል

13 Feb

በዮሐንስ አንበርብር: ከሪፖርተር

• ለስድስት ወራት ከታቀደው 2.2 ቢሊዮን ዶላር 1.4 ቢሊዮን ብቻ ተገኝቷል

መንግሥት ለግብርና፣ ለማኑፋክቸሪንግና ለማዕድን ዘርፎች ከፍተኛ ትኩረት በመስጠት ከዘርፎቹ የሚገኙ ምርቶችን ለውጭ ገበያ በማቅረብ የውጭ ምንዛሪውን ለማሳደግ ቢያቅድም እንደ ዕቅዱ እየተሳካለት አይደለም፡፡ በተጠናቀቀው ግማሽ ዓመት የውጭ ምንዛሪ ግኝቱ ከዕቅዱ በከፍተኛ ደረጃ አሽቆልቁሏል፡፡
Continue reading

%d bloggers like this: