Tag Archives: Corruption

በተ/ከንቲባ አዳነች ቀጭን ትዕዛዝ በ8ፖሊሶች ተመሥገን ደሣለኝን የማሣሠር ሥልጣን፣ የኢትዮጵያ ዴሞክራሲና የለውጥ ሂደት እንደግመል ሽንት የኋሊት መመለሱ ፈታኝ ግንዛቤ ትቷል!

17 Oct

Posted by The Ethiopia Observatory (TEO)

በእሥር ቤት ከአንድ ሌሊት አዳር በኋላ—ጋዜጠኛ ተመስገን ደሣለኝ በስንፈልግህ እንጠራሃለን ግንዛቤ—የጉድ ሃገር ሐሙስ ከእሥር በጊዜያዊነት ተፈቷል!

ለማንኛውም ሲፈልጉ ማሠር፡ ሲፈልጉ መፍታት ሕገ ወጥ አሠራር መሆኑ እየታወቀ፣ የቸርነት ምልክት ይመስል፡ የዜጎች የዴሞክራሲ መብቶች መከበርና ሰብዓዊ መብቶቻቸው መሠረታዊነት ትርጉም ቅጣምባር የጠፋው የዐቢይ አስተዳደር ሃገርን መምራት ንጉሡ ደስ እንዳላቸው—ማለትም ደስ እንዳለው የፈለገውን ማድረግ የሚችልባትን ኢትዮጵያ መመሥረት —ተደርጎ መወሰዱ ነው የመላው ዜጎችን ነገ እጅግ አስፈሪ ያደረገው።

ከሚያዝያ 2018 በኋላ እንዴት ነው—ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቀስ በቀስና ደስ እንዳለው፣ ብዙ ነገሮች በጥቅምት 2020 ኢትዮጵያ ውስጥ በዘፈቀደና የአንድን ግለሰብ ወይንም ቡድን ፍላጎት ወደሚያስፈጸሙበት አዘቅት እንደገና ያዘቀጥነው?

ሕገ ወጥ አሠራር መሆኑ እየታወቀ፣ የዚህን ዕውነታ ማፈረጥረጥ ግድ ስለሚል፡ የችግሩ ምንጭ በኢትዮጵያ መዋቅራዊ ዕድገትና አሠራር ሥረ መሠረት እንዳይኖረው እያደረገ ያለው የጠቅላይ ሚኒስትሩ አሠራርና፣ በተለይም ራሳቸውን ለማንኛውም ነገር ማዕከል በማድረግ በሃገሪቱ መዋቅራዊ አሠራር ተግባራዊ እንዳይሆን እያደረጉ ነው።

መዋቅሮች ውክልናቸውና ኃላፌታቸው በብሩህ ቀለማት ቢጻፉም፡ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከአመራር ጋር ተቀራርበው የሚሠሩትና አፈጻጸም የሚያዩ ከግለሰቡ አመራር ጋር ባላቸው ቅርበትና ወዳጅንት ብቻ መሆኑ ነው! በዐቃቢ ሕጉ በአጭሩ ቆይታቸው ወቅት እንዳየነው፣ ወይዘሮ አዳነችም ክብሪት ከጫሩ እውነትና ሃገርን አብረው ያቃጥላሉ!

አባባሌ ግልፅ ካልሆነ፡ ከሕግ አንፃር እንኳ ቢታይ፡ ሁሉም ዜጎች በሥራ ላይ ባለው የኢትዮጵያ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 25 አስተሳሰብ እንኳ “ሁሉም ሰዎች በሕግ ፊት እኩል ናቸው፤ በመካከላቸውም ማንኛውም ዐይነት ልዩነት ሳይደረግ በሕግ እኩል ጥበቃ ይደረግላቸዋል” ይላል። ታዲያ ምነው ያ የሕገ መንግሥቱ ድንጋጌ በወይዘሮ አዳነች ምክንያት ተፈጻሚነቱ ገደል ገባ?

በመሆኑም ተመሥገን ለምን ታሠረን ለጊዜው ወደወደጎን ገፍተን፡ ነገሩን በዘለቄታ መልኩ ስናጤን፡ አሁን መፈታቱ ቢያስደስተንም፣ ይህ ትላንትናን ናፋቂ ሕገወጥና ፊውዳላዊ ባህሪና ድርጊት—ለዐቢይ መንግሥትም አሣፋሪ ዕለት መሆን አለበት።

ለዚያውም አሣሪው ታሣሪውን —አንድ የሕወሃት እሥር ቤት በጅጉ ታማሚ አድርጎ ለለቀቀው፣ ዕውነትን ማኅተቡ ላደረገ ብሩህ አዕምሮና ልቡ በኢትዮጵያ ፍቅር የሚነድን ዜጋ—ለመያዝ ስምንት የፖሊስ ኃይል?

በተደጋጋሚ ፖሊስ የዶክትሪኑን ሪፎርም አካሄደ ሲባል ከአሥር ቀናት በማይበልጥ ጊዜ ድግግሞሹን ስምተናል። ዋናው ጥያቄ መሆን ያለበት አመራሮቹ ብቃት አላቸውን ወይንስ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የምልመላ መለኪያቸው ለእርሳቸው ያለው ታማኝነት ብቻ መሆን ይኖርበታልን?

ከሕዝባችን ደኅንነትና የሃገራችን ተቋማዊ አሠራር አንፃር ሲታይ፡ ዛሬም በጥቅም የተሣሠሩ ሰዎች ሥልጣናቸውን መከታ አድርገው ራሳቸውን የሚጠቅሙባት ኢትዮጵያ ለመገንባት መሯሯጣቸውን አመላካች ነው። ትላንት ሕዝቡ በትግሉ ያዘፈቀው ሥርዓት ዛሬም ጥርስ እንዲኖረው መደረጉን በገሃድ እያየን ነው። ምንም ይሁን ምንም ለዚህ ደግሞ ምክንያቱ፣ ከእንግዲህ የትላንቱን ብልሹ አሠራር እነርሱ ሥራ ላይ እያዋሉ ለዘለቄታው በሰላም መኖር አይቻልም።

ከፊውዳላዊነቱ (ሠራዊቱ)፡ አዛዦችና መዋቅሩ ነፃ ባለመውጣቱ፡ የተ/ከንቲባ አዳነችንና መንግሥታዊ ደጋፊዎቿን ቃል ተቀብሎ ታዛዥና ቅጥረኛ መስሎ መታየቱም ለዜጎች እጅግ አሳዛኝ ሆኗል። እኔን ከማዳመጥ፡ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፌስቡክን ብዙ ይጠቀማሉ። እዚህም ላይ ችግሩ ግን፡ ሌላው እንዳይጠቀምበት እርሳቸው ማጥላላትንና መሳደብን የፖለቲካ ብልጠት እርሳችው እንደሚጠቀሙበት ሁሉ ዜጎችም እንደማኅበራዊ ሚዲያነቱ ስለሚጠቀሙበት፡ በተመሥገን ደሣለኝ መታሠርና መፈታት ዙርያ የተጻፉትን— ከተቃዋሚ ፓርቲ [ተፋልሚዎቻቸው] ጋር ስብሰባ ላይ ቢውሉም— ቀደም ብለውም ሆነ ከዚያ በኋላ እንደተመለክቷቸው አልጠራጠርም!

ድንገት በሥራ ብዛት ምክንያት— ወይንም እንደሚሉት በመጠየፍ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሳያነቧቸው ቀርተው ከሆነ—ዋናው የዜጎች ስሜት በተፈጸመው እሥር እንዲሁም ተመሥገን ሕግ ፊት ሳይቀርብ—ስትፈለግ ትመጣለህ ተብሎ ወደቤቱ እንዲሄድ መደረጉ፡ ሃገራችን ውስጥ በሕግ ስም እየተማለ፡ ሕግ ፊት እኩልነት፡ ፍትህና ነፃነት በየቀኑ መደፍጠጣችውን አመላካች ሆኗል።

በመሆኑም ስለዜጎች ስሜት ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የተጠቃለለ ግንዛቤ እንዲያስጨብጥ፡ የዐባይ ሚዲያን “አውድማ – እራስን የመከላከል ጥሪ” ጋብዥያቸዋለሁ!

ከላይ ቀደም ሲል “የተ/ከንቲባ አዳነችና መንግሥታዊ ደጋፊዎቿን” ስል የጠቀስኩት አቶ ታዬ ደንደአ በእሥር ዘመኑ የከፈለውን መሥዋዕትነት በማሰብና ኢትዮጵያዊነትን ደግፎ የጻፋችውን በማስታወስ ያሳደረብኝን ከበሬታ ስለተፈታተነበኝ በመበሳጨት ነበር። ሌላው ቀርቶ እኔ እስከዛሬ ከትሬዥሪ ገንዘብ ወጥቶ ለብልፅግና አባላት ሴሚናር የውሎ አበል ለመክፈል ይዞ የሄደውን ሁለት ሚሊዮን ብር ደብረዘይት ላይ ‘በተመሳሳይ ቁልፍ ከመኪና ውስጥ ወሰዱብኝ’ ታዬ ደንዲአን በሌብነት ጠርጥሮ ገንዘቡን አዘርፎ ነው የሚል ድምጽ ያልተሰማበትን ምክንያት—ስገምት—ሕዝቡ ይህ ሰው ንፁህ ነው የሚል ስሜት ይዞ ይመስለኛል።

ከዚህ በፊት የዚህ ዐይነት የግለስብ ጥብቅና ውስጥ አቶ ታዬ ለመግባቱ እርግጠኛ አይደለሁም! አሁን ግን የሃገራችን ፖለቲካ ብቻ ሣይሆን፣ አቶ ታዪም ትዝብት ላይ የወደቀ ይመስለኛል!

ለማንኛውም አብዛኛው ሕዝባችን ድሃና መሃይምነት የተጫነው ቢሆንም፣ በድን ደንቆሮ አድርጎ ሁሉንም እንዲውጥ መጠበቁ ተላላነት ነው!

የቀድሞው የፖርላማ አባልና የአሁኑ አዲሱ ምክትል አፈጉባኤ ተስፋዬ ግን ቀደም ሲል የገነቡት የሕዝብ ድጋፍ ስለመኖሩ እስከዛሬ ምንም ማስረጃ አላየሁም! ከአሁኑ አጀማመራቸው፣ በአፈጉባዔው ቢሮ ይህን ዕድል ያገኛሉ ብዬ አላምንም!

ለነገሩ ማኅበራዊ ሚዲያ ታዪ ደንዴአ ላይ እንጂ—ምክትል አፈ ጉባዔ ተስፋዬ ላይ ስለቀድሞ ማንነታቸው አንዳንዶች ነካ ካደረጉት ውጭ ––በፓርላማ በነበሩበት ወቅት በሕወሃት ዘንድ ተቀባይነት ለማግኘት ካደረጓችው ጥረቶች ውጭ እምብዛም ትኩረት ስበው አላላየሁም!

ዋናው ጥያቄ ግን የዜጎች ጉጉት ወደጎን በሥርዓቱ አቀንቃኞች ተረግጦ ለምንድነው ሃገራችን ከቀን ቀን እንዲህ እያሽቆለቆለች ያለችው? እንዴት ነው ያን የመሰለው የዜጎች የዴሞክራሲና በሃገር በሰላምና በሕግ የመተዳደር መብት ጥማት —ያላንዳች ሃፍረት—በዚህ ደረጃ ተስፋ አስቆራጭ እየሆነ የመጣው?

አምና እኮ በዚህ ወቅት ሃገሪቱ ኃዘን ላይ ነበረች 86 ዜጎቻችን ታርደውና በሌላም መንገድ ተድገድለው፣ የጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግሥት ጭንቀት ለሃገር፡ ለሟቾች ቤተሰብ ሣይሆን፣ ፌዴራል መንገድ የዘጉትን እንኳ ለመገሰጽ ነፍሰ ገዳዮቹን ለማውገዝና በሕግ እንዲታይ ለማበረታት ያሉበት እንኳ አልታወቀም ነበር።

ይህም እንደ አባገዳ ሠንበቶ አቆጥቶኝ ስለነበር በእንግሊዝኛ ታህሳስ 1/2019 አንድ Open Letter ጽፌልዎ ነበር። PART Iን ተከትሎ ለተወሰኑ ቀናት ኢትዮጵያ ውስጥ የኔ ብሎግ THE ETHIOPIA OBSERVATORY (TEO) እንዳይነበብ መዘጋቱን ተገነዘብሁ!

እኔም PART IIን ስልክልዎ ገጼ መዘጋቱንና ደብዳቢየን እርስዎም አንብበው የሚወስዱትን እርምጃ ቢወስዱ ለሃገር እንዲሚጠቅም እንጂ በሩን መዝጋት የማይጠቅም መሆኑን ነበር። ለማንኛውም ብዙም ሳይቆይ ገጼም ከእሥር ቀን በኋላ መለቀቁን ተገነዘብሁ!

ይኽ የመንግሥትዎ impulse ወደ ሚያዋጣ መንገድ አይመራም!

‘ጎምዛዛ ሃቆች’: ከቤተ መንግሥቱ ዕድሳት ጀርባ ያለው ዕውነት እንደሚባለው ነውን?

27 Sep

Posted by The Ethiopia Observatory (TEO)

 

/EthioForum

Related:

በዐቢይ ‘ለቤተ መንግሥታቸው’ ዕድሳት የፈሠሠው ምንጩ በምሥጢርነት የተያዘው ከፍተኛ ገንዘብ የሃገሪቱን ወቅታዊ ፍላጎት አጠነጋግሯል!

 

Voiceless Africa

12 Sep

Posted by The Ethiopia Observatory (TEO)

Decades after the formal decolonization of Africa, the countries of the continent lack plenty of things to be considered independent or sovereign. If truth be told, flag independence brought more dependence than anything else. African economies are now firmly integrated into the lopsided world system, without much hope towards self-reliance. The so-called ‘democratization’, which was launched in the early 1980s, proved to be a monumental farce! Every few years, hundreds of political parties vie for state power with the clear intention of leveraging high offices to engage in serious looting. In Africa, major businesses cannot be envisioned without the blessing of political power, and political power cannot be envisioned without obsessing ethnicity. The routine is now well established. In fact, multiparty politics created fertile grounds for increased conflicts. ‘It is our turn to eat’ is Africa’s current Magna Carta and presupposes a rotation of looting by groups bent on identity politics (ethnic, religious, etc.) The chronic grand political corruption in Africa is now labeled the ‘AIDS of Democracy’!

Capital Ethiopia graphics

Good governance is no more the driving force of African governments/countries. Since parasitic accumulation leveraging identity politics is the main pillar of Africa’s modernity, an integrity system that upholds transparency and accountability has become anathema to governments. Critically inclined individuals questioning systemic corruption are/were quietly removed from public discourses. At times, they are removed from the planet altogether, period! Our zombified elites or ‘useful idiots’, as Lenin used to call them, are not in a position, intellectually, emotionally, financially, etc., to challenge the ongoing protracted public looting! In the meantime, the sheeple, (human mass) rudderless as ever, still awaits for ‘Godot’, so to speak, while, intensifying polarization is taking its toll on the continent. The ideology of neoliberalism that obtains all over implicitly condones corruption by way of favoring crony capitalism over free market economic activities. The continental / regional / country wide destabilizations are reactions to the prevailing abusive governance. It seems The Sahel, North Africa, The Great Lakes region, The Horn, are in the process of slow motion fragmentation.


We feel it is instructive to examine the history of a once progressive party, which was enticed to degenerate into utter decadence. After taking state power, the TPLF led EPRDF (of Ethiopia) allowed grand political corruption to penetrate every nook and cranny in the country, citing the proverbial excuse of regional devolvement (read ethnicity). As a result, Ethiopia’s once respected and relatively capable bureaucracy became a mere pawn in the hands of political goons. This project of fostering intentional decay created a culture of mediocrity and corruption unseen and unheard in the history of the country. Connection to the power that be, rather than uprightly upholding laws, became the new modus operandi. At this point, it is worth mentioning how the goons of the party frustrated a civil society initiated grass root anticorruption movement. EPRDF’s unethical leadership successfully fought, tooth and nail, to stop this mass based organization from taking hold of the sheeple’s imagination! This column repeatedly advised EPRDF and its leadership not to take the paths of the Mafiosi, but to no avail. EPRDF became a den of well-known corrupt elements from all walks of life. By pushing policies that alienated it from the masses, EPRDF became the visible protector of various criminalities. The rest is history. Again, nothing new here!


Without a clear salvation plan, Africa is speeding towards its demise. To some extent, this quagmire is self-inflicted. Quality leadership with a potential to articulate as well as maneuver a relatively independent path, was systemically mowed down, to help facilitate the emergence of a strata of ‘useless idiots’, eager to blindly serve the callous interests of transnational capital. Again, nothing new here! Unfortunately, the way we are going about it, it seems ‘failed and failing states’ will become the norm in our expansive continent. To this end, the lack of independent media, to say nothing about tangible democracy, is and will continue to impede the ushering of liberating narratives! See Liedong’s article next column.


The sheeple needs continuous guidance and illumination. Institutions that could potentially forge such a milieu are not encouraged in Africa, as they can positively impact the sheeple’s conscience. For instance, the paid media (state, private, NGOs, etc.) is not in the business of enlightening the African sheeple. On the contrary, its intention is to make sure we become mindless consumers as well as promoters of useless policies, ideologies and culture. The main objective is to make sure we do not develop reality-grounded self-awareness, as that can potentially lead to self-reliance and independence of thought! Naturally, one of the main objectives of the state media is to continuously lie, so that incumbent politicos will remain in power for prolonged looting. By and large, Africa’s so-called private media is not really private, it is a direct or indirect subsidiary of the global MSM (Main Stream Media), which in turn is under the thumb of transnational capital. Many of these so-called African media do not even have their own editorials. They tend to parrot what is given to them by their paying masters, albeit in the various local dialects; nothing more! Oligarchs also use private media to misguide/indoctrinate the sheeple so that they can get away with murder. At the end of the day, the MSM is the amalgam of private and state media. In the words of former assistant secretary of the US treasury; the MSM is a presstitute! We say no more; except to mention that all attempts to establish independent media outlets in Africa have been thoroughly frustrated, by all sorts of interests (Pambazuka, et al.) Again, nothing new here!


Obviously and particularly at this point in time, ignorance and silence are not what suffering Africa needs. What Africa desperately wants is leadership with transformational vision. Unfortunately, committed and capable generation would not come to the fore as long as Africa’s institutions are only too eager to worship mediocrity and corruption. It is clear that independent attitudes in all spheres of existence have become threatening to the insecure and power hungry politicos, determinedly thriving on identity politics based ineptitude. The selection criterions for all posts in Africa, particularly in government agencies, are no more based on merits, even in the critical professions where skill remains crucial. That is why we say: “It is not what you know and what you do, but rather what you are, ethnologically, that will accrue you benefits in Africa”! Good Day!

/Capital Ethiopia editorial

20 Congressmen write their concerns about Ethiopia’s worsening situation to Mike Pompeo

22 Aug

Posted by The Ethiopia Observatory (TEO)

 

በኢትዮጵያ የመንግሥት ባንኮች አስተዳደርና የፋይናንስ ቀውስ ሃገሪቱን አደጋ ላይ እየጋረጠ ነው! ጠሚ ዐቢይ አሕመድም ችግሩን እንደሚያውቅ ይነገራል!

5 Mar

Posted by The Ethiopia Observatory (TEO)

 

 

 

“ዘራፊው ለሕዝብ ጥቅም እየተባለ ክሱ እንዲነሳ ከተደረገ ውርደቱ ለአቃቤ ሕግ ነው” አቶ ዮሐንስ ወልደገብርኤል

27 Feb

Posted by The Ethiopia Observatory (TEO)

Legal expert Ato Yohannes W. Gabriel (BBC foto)

ከሙስናና ከሰብዓዊ መብት ጥሰት ጋር በተያዘ እስር ላይ የነበሩ ስልሳ ሦስት ሰዎች ክሳቸው ተቋርጧል። ክስ ለማቋረጥና ሰዎቹን ከእስር ለመልቀቅ የተሰጠው ምክንያት የፖለቲካ ምህዳሩን ማስፋት የሚል ከመሆኑ አንፃር፤ ፍትህን ማስፈን እና እንዲህ ዓይነቱ ውሳኔ እንዴት አብሮ መሄድ ይችላል? የሚልና ሌሎች ከግለሰቦቹ ክስ መቋረጥ ጋር ተያይዞ በርካታ ጥያቄዎችም እየተነሱ ነው።

የደርግ ከፍተኛ አመራሮችን ለመክሰስ ተቋቁሞ በነበረው ልዩ አቃቤ ሕግ ጽሕፈት ቤት፣ በኋላም በሥነ ምግባርና ፀረ ሙስና ኮሚሽን በአቃቤ ሕግነት ከዚያም በቀድሞው የኢትዮጵያ ጉምሩክ ባለሥልጣን የሕግ ክፍል ኃላፊ የነበሩት አቶ ዮሐንስ ወልደ ገብርኤልን በዚህ ጉዳይ ላይ አነጋግረናል።

አቶ ዮንስ፦ የእነዚህ የሙስና ድንጋጌዎች እንደ ማንኛውም የኢትዮጵያ የወንጀል ሕግ መታየታቸው ከቀረ ከሃምሳ ዓመት በላይ ሆኗቸዋል ብዬ ነው የማምነው። እነዚህ የሙስና ወንጀል ህግ ድንጋጌዎች በመጀመሪያ ደረጃ መደበኛው አቃቤ ሕግ፣ መደበኛው ፖሊስ የሚያስፈፅሟቸው አይደሉም።

የወንጀል ሕግ ድንጋጌዎች ምርመራ ፖሊስ ነው የሚያጣራው ከማንም ትእዛዝ አይቀበልም። በተሰጠው ስልጣን፣ በተሰጠው ኃላፊነት ጥቆማ ሲደርሰው ወይም በራሱ ክትትል ሲረዳ ምርመራ አጣርቶ ለአቃቤ ሕግ ይልካል። አቃቤ ሕግም እነዚህን ምርመራዎች ይዞ ወደ ፍርድ ቤት ያቀርባል። ፍርድ ቤትም እንደ ማንኛውም የወንጀል ድንጋጌ አይቶ፣ መዝኖ ውሳኔ ይሰጣል።

Continue reading

የኦሮሚያ ባለሥልጣናት የሙስና መረብና የምክትል ከንቲባ ታከለ ዑማ አስተዳደር የሥራ ቅጥር

5 Feb

Posted by The Ethiopia Observatory (TEO)

 

የፊደራልና ኦሮሚያ ባለሥልጣኖች በሃገር ሃብትና ንብረት ጀምረዋል የሚባለው ሙስና የኢትዮጵያን ተስፋዋን የሚያጨልም  እንዳይሆን፣ ሠላሟንም ለዘለቄታው እንዳያናጋ እሠጋለሁ!

 

 

 

 

የኢንቨስትመንት ኮሚሽን የተመድ ሪፖርት “እውነታ ቢኖረውም ሙሉ ገጽታውን አያሳይም” ቅሬታ አሰማ!

29 Jan

Posted by The Ethiopia Observatory (TEO)

ከዓለም የኢንቨስትመንት መዳረሻ አገሮች ተርታ በተሠለፈችበት አፍታ ከደረጃዋ እየተንሸራተተች የወጣችው ኢትዮጵያ፣ ካስመዘገበችው የ2.5 ቢሊዮን ዶላር ኢንቨስትመንት ውስጥ ከ60 በመቶ ያላነሰው በቻይና ኩባንያዎች አማካይነት የሚካሄዱ ፕሮጀክቶች የያዙት ድርሻ እንደሆነ በሪፖርቱ ተመልክቷል

 

የኢትዮጵያ ኢቨስትመንት ኮሚሽን የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት (ተመድ) ያወጣውን የኢንቨስትመንት መግለጫ ሪፖርት እንደማይቀበል በመግለጽ፣ ሪፖርቱ ሙሉውን እውነታ አላሳየም ሲል ቅሬታውን አሰማ፡፡

የኢንቨስትመንት ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር አቶ ተመስገን ጥላሁን ሰሞኑን ስለወጣው የተመድ ‹‹ኢንቨስትመንት ትሬንድስ ሞኒተር›› የተሰኘውና እ.ኤ.አ. የ2019 ዓመትን የቃኘው ሪፖርት፣ ‹‹እውነታ ቢኖረውም ሙሉ ገጽታውን አያሳይም፤›› በማለት ለሪፖርተር አስታውቀዋል፡፡

እንደ ምክትል ኮሚሽሩ ገለጻ ሪፖርቱ የሙሉ ዓመቱን መረጃ አላካተተም፡፡ ይኸውም ከዓመቱ መካከል የአንድ ሩብ ዓመት የኢንቨስትመንት መረጃን ያላካተተ የተመድ የንግድና የልማት ጉባዔ ያወጣው የኢንቨስትመንት ሪፖርት በመሆኑ፣ እንደማይቀበሉት አቶ ተመስገን ተናግረዋል፡፡ ይህም ይባል እንጂ እውነታ የለውም ማለት እንዳልሆነ አልሸሸጉም፡፡

ባለፉት ሁለት ዓመታት ውስጥ የተመዘገበው የኢንቨስትመንት ፍሰት እያሽቆለቆለ መምጣቱን ያስታወሱት አቶ ተመስገን፣ በኢትዮጵያ እየታየ ባለው የፀጥታ ችግርና በመሳሰሉት ምክንያቶች እየቀነሰ ቢመጣም፣ ባለፉት ስድስት ወራት ውስጥ ከ1.6 ቢሊዮን ዶላር ያላነሰ ካፒታል ያስመዘገቡ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች መኖራቸውን ምክትል ኮሚሽነሩ አስረድተዋል፡፡ ይህ የኮሚሽኑን የ70 በመቶ ዕቅድ እንደሚወክልም ገልጸዋል፡፡

Continue reading

%d bloggers like this: