Tag Archives: Corruption

የመከላከያና ደኅንነት ተቋማትን የማያካትት የአስፈጻሚ አካላት መቆጣጠሪያ አዋጅ ቅሬታ አስነሳ!

11 Aug

Posted by The Ethiopia Observatory (TEO)

የአዲስ አበባና የድሬዳዋ ከተሞች አስተዳደርን ጨምሮ የፌዴራል መንግሥት መሥሪያ ቤቶችን የአሠራር ሥነ ሥርዓት በሚመለከት፣ በፌዴራል ጠቅላይ ዓቃቤ ሕግ የቀረበው ረቂቅ የመከላከያ፣ የደኅንነትና የፖሊስ ተቋማትን አይመለከትም መባሉ ቅሬታ አስነሳ፡፡

ረቂቂ አዋጁ በዋናነት የሚመለከተው ሁለቱን የከተማ አስተዳደሮችና የፌዴራል አስተዳደር ተቋማትን ሲሆን፣ ተቋማቱ በሕግ የተሰጣቸውን አስተዳደራዊ ውሳኔ የመስጠትና መመርያ የማውጣት ሥልጣንና ተግባራት በሥራ ላይ ሲያውሉ በሕግ መመራታቸውን፣ ከተፈቀደላቸው የሥልጣን ክልል አለማለፋቸውን፣ እንዲሁም የዜጎችን የተሳትፎና የመደመጥ መብት ማክበራቸውን ማረጋገጥና ዕርማት የሚደረግበት ሥርዓት እንዲኖር ለማድረግ መሆኑ በስፋት ተገልጿል፡፡

የረቂቅ አዋጁ መቅረብ በአገሪቱ እየታየ ያለውን የመንግሥት ተቋማትን ብልሹ አሠራር በተወሰነ ደረጃ የሚያሻሽልና ተገልጋይ ዜጎችም በአስፈጻሚ ተቋማትና አመራሮች ላይ እስከምን ድረስ መብት እንዳላቸው ግንዛቤ የሚሰጥ ቢሆንም፣ በዋናነት ቁጥጥር ሊደረግባቸው የሚገባው የፖሊስ፣ የመከላከያና የደኅንነት ተቋማት ግን ከአዋጁ ውጪ መደረጋቸው ወይም ‹‹እነሱን አይመለከትም›› መባሉ ተገቢ እንዳልሆነ፣ ስለረቂቅ አዋጁ በተደረገ ውይይት ላይ የተሳተፉ አስተያየት ሰጪዎች ተናግረዋል፡፡

ሦስቱንም ተቋማት ከሕግ በላይ በማድረግ የፖለቲካ ማስፈጸሚያ ሆነው መኖራቸውን የጠቆሙት አስተያየት ሰጪዎቹ፣ የሕግ የበላይነት በሕዝብና በመንግሥት መካከል ያለ መሣሪያ መሆኑን፣ አዋጁም እነዚህን ተቋማት አደብ የሚያስገዛ መሆን እንዳለበት አሳስበዋል፡፡ የአስተዳደር ተቋማት ሥልጣናቸውን ያላግባብ በመጠቀም ከሚያደርሱት በደል ዜጎችን መጠበቅና በደል ሲደርስባቸውም መፍትሔ የሚያገኙበት ሥርዓት መዘርጋት ስለሚያስፈልግ፣ ሦስቱም ተቋማት በዚህ ሥርዓት ውስጥ መካተትና አዋጁ እነሱንም የሚያቅፍ መሆን እንዳለበት አስተያየት ሰጪዎቹ ገልጸዋል፡፡የፌዴራል የአስተዳደር ተቋሞች የአሠራር ሥነ ሥርዓትን አዋጅ አስፈላጊነት ተቋማት የውሳኔ አሰጣጥና የመመርያ አወጣጥ መርሆዎችንና ሥነ ሥርዓት፣ እንዲሁም በአስተዳደራዊ ውሳኔዎችና መመርያዎች ቅር የተሰኘ ሰው የውሳኔዎቹንና የመመርያዎቹን ሕጋዊነት በፍርድ ቤት የሚያስመረምርበት ሥርዓት በመደንገግ፣ የግልጽነትና ተጠያቂነት ባህል በማዳበር አስተዳደራዊ ፍትሕን ማስፈጸም ስለሚያስፈልግ ሦስቱም ተቋማት በዋናነት በአዋጁ መካተት እንዳለባቸውና ቁጥጥር ሊደረግባቸው እንደሚገባ አሳስበዋል፡፡

ለበርካታ ዓመታት በረቂቅ ደረጃ ተዘጋጅቶ ተግባራዊ ሳይደረግ የቆየው የፌዴራል መንግሥት አስፈጻሚ አካላትን የሚመለከተውና ለመጀመርያ ጊዜ በጌትፋም ሆቴል ሐምሌ 27 ቀን 2011 ዓ.ም. ለውይይት የቀረበው ረቂቅ አዋጅ፣ በአራት ንዑስ ክፍሎች፣ 57 አንቀጾችና 67 ንዑስ አንቀጾችን የያዘ ነው፡፡

ማንኛውም የአስተዳደር ተቋም በሕግ በተሰጠው ሥልጣን መሠረት በተገቢው ጊዜ መመርያ ማውጣት እንዳለበት ግዴታ የሚጥለው አዋጁ፣ መመርያ ባያወጣ እንኳን መብቱ ወይም ጥቅሙ የተነካበት ማንኛውም ሰው ተቋሙ ውሳኔ እንዲሰጠው የመጠየቅን መብት ያጎናፅፋል፡፡ ተቋሙ ተገቢውን መመርያ ሳያወጣ ቢቀር እንኳን፣ ማንኛውም ሰው ተገቢውን መመርያ እንዲያወጣ በጽሑፍ ማቅረብ እንደሚችልና የተቋሙ አመራር በ30 የሥራ ቀናት ውስጥ መመርያውን የማውጣት ሒደት መጀመር እንዳለበት፣ ወይም በጽሑፍ ለቀረበለት ጥያቄ ምላሽ መስጠት እንዳለበትም ያስረዳል፡፡

የአስተዳደር ተቋማቱ መመርያ ከማውጣታቸው በፊት ስለሚያወጡት መመርያ ረቂቁን በጋዜጣ፣ በተቋሙ ድረ ገጽና በሌሎች የመገናኛ ብዙኃን ዝርዝር መረጃዎችን ማውጣት እንዳለበትም ረቂቅ አዋጁ ያስረዳል፡፡

የተቋማቱ አስተዳደር ውሳኔ ጥያቄ በጽሑፍ ሆኖ እንደ ሁኔታው በአካል፣ በተመዘገበ ፖስታ ወይም በኤሌክትሮኒክስ ዘዴዎች ሊቀርብ እንደሚችልና ለቀረበው ጥያቄ ወዲያውኑ ውሳኔ የማይሰጥ ከሆነ ለጥያቄ አቅራቢው ደረሰኝ መስጠት፣ ጥያቄው በተገቢው ጊዜ እንዲመዘገብና ለውሳኔ እንዲቀርብ ማድረግና ጉዳዩ የሚታይበትን ቀነ ቀጠሮ ለባለጉዳዩ የማሳወቅ ግዴታ ይጥላል፡፡ ውሳኔ የሚሰጠው የተቋሙ የበላይ ኃላፊ ወይም ሥልጣን የተሰጠው የተቋሙ የሥራ ኃላፊ ብቻ መሆን እንዳለበትም ይደነግጋል፡፡ ውሳኔ የሚሰጠው ኃላፊ ተገልጋዮች ያቀረቡትን ፍሬ ነገርና ማስረጃ መመርመር፣ እንደ ሁኔታው የሦስተኛ ወገን አስተያየት ማዳመጥ እንዳለበትም ግዴታ ይጥላል፡፡

ቅሬታ አቅራቢው ውሳኔ ከሚሰጠው ኃላፊ ጋር በሥጋ ወይም በጋብቻ ዝምድና ካለው ወይም በማንኛውም ሁኔታ ግጭት የሚያስከትልበት ከሆነ ጉዳዩን ማየት እንደሌለበት፣ በዘር፣ በብሔር፣ በቀለም፣ በፆታ፣ በቋንቋ፣ በሃይማኖት፣ በፖለቲካ አመለካከት፣ በማኅበራዊ አመጣጥ፣ በሀብት መጠን፣  በትውልድ ሁኔታ፣ ወይም በሌላ ምክንያት ልዩነት ሳያደርግ ማስተናገድ እንዳለበትም አዋጁ ያስጠነቅቃል፡፡በፌዴራል ተቋማት ውሳኔ ቅር የተሰኘ ተገልጋይ ለአስተዳደር ተቋሙ ቅሬታ ማቅረብ እንደሚችል፣ ተቋሙም የቅሬታ ማስተናገጃ አካል ማቋቋምና ለተገልጋዩም ይፋ ማድረግ እንዳለበት፣ የቀረበው ቅሬታ ተመርምሮ ውሳኔ እስከሚሰጥ ድረስ እንዳይፈጸምም እንደሚደረግ ረቂቂ አዋጁ ያብራራል፡፡ የአስተዳደር ተቋሙ ውሳኔ ተገቢ አለመሆኑን የተረዳ ሰው፣ ውሳኔው በፍርድ ቤት እንዲከለስ አቤቱታ ለፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ማቅረብ እንደሚችልና የፍርድ ቤቱ ውሳኔ የመጨረሻ እንደሚሆንም ደንግጓል፡፡ የክለሳ አቤቱታው መመርያውን በሚመለከት ከሆነ መመርያው ከፀደቀበት ቀን ጀምሮ በ90 ቀናት ውስጥ መሆኑን፣ የአስተዳደር ውሳኔን ለማስከለስ ከሆነ ደግሞ ውሳኔው ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ በ30 ቀናት ውስጥ መሆን እንዳለበትም አዋጁ ያስረዳል፡፡ ፍርድ ቤቱም ውሳኔው ሊመረመር ይገባዋል ብሎ ሲያምን ቅሬታ የቀረበበት ተቋም በ15 ቀናት ውስጥ የጽሑፍ መልስ እንዲሰጥ ማዘዝ እንዳለበት ይገልጻል፡፡

የአስተዳደር ተቋማቱ በሚያወጡት መመርያ ወይም በሚሰጡት ውሳኔ ጉዳት የደረሰበት ማንኛውም ተገልጋይ፣ የአስተዳደር ተቋሙን (የመንግሥት አስፈጻሚ ተቋማትን) አግባብ ባለው ሕግ መሠረት ካሳ እንዲከፍል መጠየቅ እንደሚችልም ረቂቅ አዋጁ ለተገልጋይ ሕጋዊ መብት ሰጥቷል፡፡

/ሪፖርተር

 

 

ወታደራዊ አመጽ ኢትዮጵያን ያሠጋል!— የተመስገን ደሣለኝ ዕይታ!

7 Jul

Posted by The Ethiopia Observatory (TEO)

 

Suspects of Corruption Probe, Alleged Human Rights Abuse Appear Before a Judge as Late as 9pm

12 Nov

Posted by The Ethiopia Observatory (TEO)

A Court has denied 64 suspects the right to bail when federal police brought them before a federal judge at the 10th Criminal Bench of Lideta Division, as late as 9:00pm today.

Among the suspects are 28 employees of the state owned military-industrial complex, Metal & Engineering Corporation (MetEC), including its deputy CEO, Tena Kurunde (B. Gen).

The remaining are from the Federal Police, national security and intelligence agency and prison administration. All but two of the suspects have appeared before the court, after they were arrested late last week. One of the suspects, Mulu Woldegebriel (Col.), was arrested near Awash town, according to police. The two suspects – Chernet Adane and Gebremedhin Gebresellasie (Let. Gen) – remain at large, says police.

Adanech Tessema, a spouse of Yared Zerihun, former deputy head of national intelligence, is among the suspects brought before the judge, accused of an attempt in helping her husband flee, according to police statement to the court.Many of the suspects wore sport suits and appeared tired. They were made to wait outside the court room for two hours until the Judge presides over the case began the session. A suspect working for MetEC was seen crying while another suspect serving the Federal Police Commission brought along an infant.

Suspects told the Judge that they were arrested without a court warrant after called on for a meeting.

Federal investigators who alleged misuse of office, conducting procurement without following the rules and causing damage to public interest, were granted by the court the right of custody for 14 days, the time they have appealed for.

The alleged misuse and embezzlement were conducted with state mega projects such as the GERD, Yayu Fertiliser Project and a procurement of a vessel from the state owned shipping company, according to police sources.

Nonetheless, heads of the two agencies where many of the suspects have been working for were not included among the suspects brought before court today.

 

/Addis Fortune

ተዛማጅ:

ሕወሃት መቀሌ የከተሙትን በወንጀል ተጠርጣሪዎች ለሕግ እንዲሰጡ ተጠይቀው መልሳቸው እምቢታ ሆኖአል

 

 

 

 

MetEC undergoes two-way split: commercial and defence entities

6 Sep

Posted by The Ethiopia Observatory (TEO)

Prime Minister orders  MetEC to be divided into separate commercial and defence entities

The Metals & Engineering Corporation (MetEC), the state-owned, military-industrial conglomerate, is splitting into two parts – commercial and defence – following an order by Prime Minister Abiy Ahmed (PhD).

To facilitate the split, eight separate committees incorporating members of the Corporation, the National Defense Forces and the Ministry of Defense have been formed. A lead committee chaired by Minister of Defense Motuma Meqassa that includes Berhanu Jula (Gen.), operations chief of the Ethiopian National Defense Force, and Molla Hailemariam (Lt. Gen), chief of the Army Logistics Department, has also been formed.

Though the idea of splitting the corporation into two entities was floated in the air for the past couple of months, the final decision was made by the Prime Minister three weeks ago, according to sources close to the case. The Prime Minister has also directed that the split and handover of the companies be completed in September, sources disclosed to Fortune.

Once the split is concluded, a defence industry section will be established under the Ministry of Defense with the mandate to administer the new company involved in the manufacture ofdefence-related machinery and equipment only, according to the same source.

The defence wing of MetEC now produces armoured vehicles, personnel carriers, assault vehicles, ambulances and command and surveillance vehicles. It also manufactures ammunition ranging from 7.62mm bullets to 130mm artillery shells, as well as defence and security vehicles and military utility aircraft. The commercial wing manufactures tractors, trucks, buses, television sets, energy meters, turbines, construction machinery and engines among many other products.

The late Prime Minister, Meles Zenawi, put forward the establishment of MetEC as one of the major tools for industrialisation with the aim of transforming Ethiopia into a middle-income country. When MetEC was established eight years ago, it registered 10 billion Br in capital and incorporated 15 military and civilian companies. The company was given seven main mandates: building the technological capabilities of the country’s defence forces; the design, building and commissioning of manufacturing industries; the manufacturing of industrial machinery; the enhancement of engineering and technological capabilities; the manufacturing, maintaining, overhauling and upgrading of weapons, equipment and parts of the military; and the sales of its weaponry products.

However, MetEC has often been criticised by members of parliament and the public for delaying the nation’s mega-projects, including the 10 sugar plants that were expected to be completed six years ago but have not yet been delivered. MetEC is also blamed for the delay of Yayu, a Multi-Complex Industries Project, and recently for the delay in the construction of the Great Ethiopian Renaissance Dam.

“Though the corporation was established with a positive objective of changing the country, the approach has many problems,” said Prime Minister Abiy on August 25, 2018, during his meeting with members of the media.

He also stated that the country was supposed to complete the four-billion-dollar dam within five years, yet seven or eight years later the country cannot make a single turbine operational.

“Salini Impregilo, the prime contractor of the dam, has demanded compensation for the delays caused by others,” he said. “Studies we made show that if we cannot oust MetEC from the project, it will take even longer.”

“According to the law, when a company is hired to fulfill a contract but fails to deliver a project, or lacks the capacity to perform on a contract, it can be terminated. This is what happened in this case,” said Abiy, referring to MetEC’s contract on the dam project.

During the press conference, the Prime Minister also disclosed that three sugar projects contracted to MetEC were also terminated, and the government is in the process of selecting other companies with experience to complete the projects.

Five months ago, the founding CEO of MetEC, Kinfe Dagnew (Maj. Gen.) tendered his resignation from the office and was replaced by Bekele Bulado (PhD), former minister of Trade. MetEC has over 19,500 employees, both members of the military and civilians, working at 98 subsidiary companies.

At the beginning of last week, MetEC terminated the contracts of nearly 1,000 employees following the termination of its sugar factory contracts. Ethiopia Power Engineering Industry, one of the subsidiaries of MetEC that employs 3,000 people, discharged most of its employees on a one-month forced-leave to cut administrative costs, according to sources close to the case.

According to an expert with intimate knowledge of MetEC, the split may take more time than the time allotted due to the intertwined nature of the commercial and military operations of the company.

“For instance, Bishoftu Automotive Industries manufactures both commercial and military vehicles,” said the expert. “It will be difficult to split this company,” he concluded.

/Addis Fortune

 

Related:

ከዚህ በፊት የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን (ሜቴክ)”ይገነባቸው በነበሩ” የስኳር ፕሮጀክቶች ውስጥ ተቀጥረው ይሠሩ የነበሩ ሠራተኞች እንደሚቀነሱ ተገለጸ!

በረጲ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት ከፍተኛ ሙስና መፈጸሙንና የዶር ደብረጽዮን እጅ እንዳለበትም የውስጥ ምንጮች አጋለጡ!

6 Sep

Posted by The Ethiopia Observatory (TEO)

(ኢሳት ዜና) ነሐሴ 30 ቀን 2010 ዓ/ም  ከ120 ሚሊዮን ዶላር ወይም አሁን ባለው ምንዛሬ ከ3 ቢሊዮን ብር ያላነሰ በጀት ተመድቦለት የተሠራው የአዲስ አበባ ረጲ የደረቅ ቆሻሻ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት ከውል ስምምነት ጀምሮ ሙስና የተፈጸመበት እንደሆነና ለዚህም ዋናው ተጠያቂ በወቅቱ የኢትዮጵያ መብራት ኃይል ቦርድ ዳይሬክተር ዶ/ር ደብረጺዮን ገብረሚካኤል መሆናቸውን የቅርብ ምንጮች ገልጸዋል።

በዶ/ር ደብረጺዮን ትዕዛዝ ሥራው ከ5 አመት በፊት ፕሮጀክቱ ኬምብሪጅ እንዱስትሪስ ሊሚትድ ለተባለ ኩባንያ ያለግልጽ ጫረታ መሰጠቱን የሚገልጹት ምንጮች፣ መብራት ሃይል ያለ ጨረታ የተለያዩ ፕሮጀክቶችን ለውጭ ኩባንያዎች የሚሰጠው ኩባንያዎቹ የውጭ አገር ገንዘብ ይዘው መመጣታቸው ሲረጋገጥ ቢሆንም፣ ኬምብሪጅ ኡንድስትሪስ ኩባንያ ሙሉ በሙሉ ከኢትዮጵያ ልማት ባንክ በሚሸፈን ወጪ ያለጨረታ ስራውን እንዲሰራ የተሰጠው በመሆኑ የተለዬ ያደርገዋል።

ኬምብሪጅ ኩባንያ የውጭ አገር ኩባንያ አለመሆኑን የሚገልጹት ምንጮች፣ ኩባንያው በብሪቲሽ ቨርጂን አይላንድስ እንደተመዘገበ በውል ስምምነቱ ላይ ሰፍሮ የሚገኝ ቢሆንም፣ የኩባንያው የአክሲዮን ባለቤቶች የኢትዮጵያ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት መሆናቸውን ምንጮች ገልጸዋል።

ብሪቲሽ ቨርጂንያ አይላንድስ የተለያዩ ኩባንያዎች ባለቤቶች ታክስ እንዳይከፍሉ ሃብታቸውን ህገወጥ በሆነ ሁኔታ የሚደብቁበት ቦታ መሆኑን ፋይናንሻል ታይምስ ካፒታል ኢኮኖሚክስን ጠቅሶ ዘግቧል። ኢሳት ኬምብሪጅ ኢንዱስትሪስ ኩባንያ በውል ስምምነቱ ላይ በተጠቀሰው አድራሻ መሰረት በጎግል ፍለጋ ቢያደርግም፣ ስለኩባንያው የሚገልጽ ምንም ነገር ማግኘት አልቻለም። ኬምብሪጅ ከረጲ ጋር በተያያዘ ከከፈተው ዌብሳይት በስተቀር ፣ ስለድርጅቱ የሁዋላ ታሪክም ሆነ በአለማቀፍ ደረጃ ስለሰራቸው ስራዎች የሚያመለክት ምንም መረጃ የለም።

የኩባንያው ዋና ዳይሬክተር ተብለው የተጠቀሱትን ሮበርትስ ብሩክን ማንነት ለማወቅ በጎግል ፍለጋ ብናካሂድም ግለሰቡ፣ ከፋይናስ ጋር በተያያዘ ስራ እንደሚሰሩ ከመገለጹ ውጭ ዝርዝር መረጃ ማግኘት አልተቻለም። ስለሳቸው የወጣ አንድ መለስተኛ መረጃ እንደሚያሳየው ግለሰቡ ማኔጅንግ ዳይሬክተር እንዳልሆኑ፣ ከኬምብሪጅ ኡንዲስትሪያል ግሩፕ ጋር አጋር ማኔጀር ( ማኔጂንግ ፓርትነር ) መሆናቸውን ብቻ ተጠቅሷል።

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ምንጮች እንደሚሉት ኬምብሪጅ ኢንዱስትሪስ የተባለው ድርጅት በሃይል ማመንጨት ስራ ምንም ልምድ የሌለው መሆኑን በማወቅ የቀድሞው የመብራት ሃይል ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ምህረት ደበበ ኮንትራቱን ለማቋረጥ ሙከራ አድርገው እንደነበር፣ ይሁን እንጅ ዶ/ር ደብረጺዮን “ የኩባንያውን ማንነት ለማወቅ ለምን ትፈልጋለህ፣ ምን አገባህ” ብለው እንደጮሁበት፣ አቶ ምህረት ያዘጋጁትን የጨረታ ሰነድም ፊቱ ላይ እንደወረወሩበትና አቶ ምህረትም ተገደው ኮንትራቱን እንዲፈርሙ ተደርገዋል።

ኬምብሪጅ የመብራት ሃይል ጋር እንደተፈራረመ ወዲያውኑ ስራውን ሲ ኤን ኢ ኢ ሲ ለተባለ የቻይና ኩባንያ በመለስተኛ ተቋራጭነት ሰጥቶ ማሰራቱን የሚናገሩት ምንጮች፣ ኬምብሪጅ ምንም ስራ ሳይሰራ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ እንኳን ጽ/ቤት ሳይከፍት ገንዘብ መውሰዱን ይገልጻሉ።

ኩባንያው በስምምነቱ መሰረት 50 ሜጋ ዋት ሃይል እንደሚያመነጭ ቢጠበቅም፣ ውሉን በመተው 25 ሜጋ ዋት ለማመንጨት ዲዛይኑን መቀየሩን፣ ዶ/ር ደብረጺዮንም የመብራት ሃይል ዋና ስራ አስኪያጅ የነበሩትን ወ/ሮ አዜብ አስናቀን አስገድደው አዲሱን ዲዛይን እንዲቀበሉና ክፍያ እንዲፈጽሙ ማደረጋቸውን ምንጮች ገልጸዋል።

ኬምብሪጅ በኮንትራት ስምምነቱ መሰረት ማሟላት ያለበትን ነገር ሳያሟላ ፕሮጀክቱን ለማስረከብ ፍላጎት ያለው ቢሆንም፣ የመብራት ሃይል ሰራተኞች ፕሮጀክቱን ለመረከብ ፈቃደኛ ሳይሆኑ ቀርተው ነበር። ወ/ሮ አዜብና የፕሮግራም ዳይሬክተሩ አቶ ፍሰሃ ገብረመስቀል፣ የሰራተኛውን ውትወታ ባለመስማት ፣ ስራው ሳይጠናቀቅ የምረቃ ዝግጅት እንዲዘጋጅ ያደረጉ ሲሆን ፣ እነዚህ ሰዎች የአመራርና የጥገና ሥራውን ለኬምብሪጅ ኩብንያ እንዲሰጥ ሲያሳስቡ ቆይተዋለ።

ዶ/ር አብይ በጉዳዩ ላይ በፍጥነት ገብተው የተፈጸመውን ሙስና እንዲጣራ ትዕዛዝ እንዲሰጡ ጉዳዩን በቅርብ የሚከታተሉት ሰዎች አሳስበዋል።
ፕሮጀክቱ በቅርቡ በፕሬዚዳንት ሙላቱ ተሾመ ተመርቆ መከፈቱ ይታወቃል።

በጉዳዩ ዙሪያ የመብራት ሃይል ባለስልጣናትን፣ የኬምብሪጅ ሃላፊዎችን፣ አቶ ምህረት ደበበንና ዶ/ር ደብረጺዮንን ጨምሮ የመንግስት ባለስልጣናት ለማግኘት ያደረግነው ሙከራ አልተሳካም። በጉዳዩ ዙሪያ ስማቸው የተጠቀሱት ግለሰቦች መልስ የሚሰጡን ከሆነ በሚቀጥለው ዘገባ ይዘን እንቀርባለን።

 

 

ኢትዮ ቴሌኮም ኃላፊዎቹን አባረረ፤ከዘረፋ በተጨማሪ የጠ/ሚሩን ቢሮ በመሰለል መረጃው ለሶስተኛ ወገን (ሕወሃት) ይተላለፍ ነበር!

19 Jul

Posted by The Ethiopia Observatory (TEO)

ዋዜማ ራዲዮ- የኢትዮ-ቴሌኮም ስራ አስፈፃሚ ዶ/ር አንዱዓለም አድማሴን ጨምሮ የተለያዩ የድርጅቱ ኃላፊዎች ከኃላፊነታቸው መነሳታቸውን ከድርጅቱ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል።
የኢትዮ-ቴሌኮም ምክትል ስራ አስፈፃሚ ወሮ ፍሬ ሕይወት ታምሩ ዋና ሥራ አስፈፃሚ ሆነው ተሹመዋል።

የግዥ፣ የሰው ኃይልና የኦፐሬሽን ኃላፊዎችም ተነስተዋል። ኃላፊዎቹ ከጠቅላይ ሚንስትሩ ቢሮ በተፃፈ ደብዳቤ እንዲሰናበቱ መደረጉንም ለመረዳት ችለናል።

ዶ/ር አድማሴ በኃላፊነት በቆዩበት ወቅት ድርጅቱን ሕገ ወጥ ለሆነ ተግባር ክፍት በማድረግና የአንድ አካባቢ ሰዎች የድርጅቱን አገልግሎት ለወንጀል እንዲጠቀሙበት አድርገዋል በሚል ሲወነጀሉ ቆይተዋል።

በድርጅቱ ላይ ምዝበራ ሲፈፀም ማስቆም አለመቻላቸው፣ የደኅንነት መስሪያቤቱን እንደ ሽፋን በመጠቀም ግለሰቦች ከድርጅቱ የደንበኞችን ምሥጢር እንዲያወጡ መንገድ ማመቻቸታቸው በድክመት ይነሳባቸዋል።

የኦፐሬሽን ኅላፊ የነበሩት አቶ ኢሳይያስ ዳኘው ከኃላፊነታቸው የተነሱት ቀደም ባሉት ቀናት ሲሆን ከሕወሐት ጋር በመመሳጠር የድርጅቱን ሁለንተናዊ እንቅስቃሴ በቁጥጥር ሥር አውለው እንደነበር የድርጅቱ ባልደረቦች ይናገራሉ።

አቶ ኢሳያስ የሜቴክ ኃላፊ የነበሩት ክንፈ ዳኘው ወንድም ናቸው።

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ጠቅላይ ሚንስትር ዐብይ ሥልጣን ላይ ከወጡ በኋላ በኢትዮቴሌኮም ትብብር የጠቅላይ ሚንስትሩን ቢሮና የሌሎች ባለሥልጣናትን የስልክ ግንኙነቶች በመጥለፍ መረጃውን ለሶስተኛ ወገን (ሕወሃት) የማቀበል ሥራ ሲሠራ እንደነበረም በድርጅቱ የቴክኒክ ዘርፍ ውስጥ ያሉ ሠራተኞች ለዋዜማ ተናግረዋል።

የኢንፎርሜሽን መረብ ደኅንነት ኤጀንሲ (ኢንሳ) ማናቸውንም ሥራዎቹን ያከናውን የነበረው በኢትዮ ቴሌኮም ወጪ እንደነበርና ተቋሙን ለከፍተኛ ምዝበራ አጋልጦት መቆየቱን የድርጅቱ ባልደረቦች ለዋዜማ ያስረዳሉ።

በየዘፉ የነበሩና በደኅንነት መሥሪያ ቤቱ ጭምር ተመድበው ሲሰሩ የነበሩ ባለሙያዎች ባለፉት ሳምንታት ከሥራቸው እንዲሰናበቱ መደረጉ ይታወቃል። ” በብሄር ማንነታቸን ብቻ ከራ እንድንባረር ተደርገናል”  ያሉ የትግራይ ብሄር አባላት የሆኑ ሠራተኞች ቅሬታቸውን ወደ ሕግ ለመውሰድ እየተዘጋጁ ነበር።  ድርጅቱ ግን ብሔርን መሰረት ያደረገ እርምጃ አልተወሰደም ሲል እየተከራከረ ነው።

የድርጅቱ የቦርድ ሰብሳቢ አቶ ተፈራ ደርበውም ድርጅቱን በተገቢው መምራት ባለመቻላቸው በቅርቡ ከኅላፊነት ለማንሳት ዝግጅት እየተደረገ እንደነበርም ስምተናል።

ከኢትዮ ቴሌኮም ኃላፊነት የተነሱት ዶ/ር አንዷለም አድማሴ የከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ  ዳይሬክተር ሆነዋል።

/ዋዜማ ራዲዮ

እነጄኔራል ተክለብርሃን ወልደአረጋይ በኢንሣ ስም የፈጸሙት ዘረፋ ተጋለጠ!

10 Jul

Posted by The Ethiopia Observatory (TEO)

ሜ/ጄ ተክለብርሃን ወ/አረጋይ ይመሩት የነበረው ኢንሳ ከ10 ቢሊዮን ብር በላይ በሙስና ማባከኑ ታወቀ

 

( ኢሳት ዜና) ሃምሌ 3 ቀን 2010 ዓ/ም  የዶ/ር አብይ አህመድን ጠ/ሚኒስትር ሆኖ መመረጥ አጥብቀው ሲቃወሙ፣ ጠ/ሚኒስትሩን “ጠላት” ብለው በመፈረጅ የለውጥ ሂደቱን ለመቀልበስ ጥረት እያደረጉ የሚገኙት የቀድሞው የኢንፎሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር የነበሩት ሜ/ጄኔራል ተክለብርሃን ወልዳረጋይ እና በአሁኑ ሰዓት በእስር ላይ የሚገኘው ምክትሉ ቢኒያም ተወልደ ከ200 በላይ የመንግስትን መስሪያ ቤቶችን የሚመለከቱ ፕሮጀክቶችን በመያዝ ከ10 ቢሊዮን ብር በላይ በሙስናና በተበላሸ አመራር ማባከናቸውን በድርጅቱ ላይ የተደረገ የጥናት ሪፖርት አመለከተ። ሁለቱም ግለሰቦች ለኢንሳ ውድቀትና ለጠፋው ገንዘብ ዋና ተጠያቂዎች መሆናቸው በጥናቱ ተመልክቷል።

ጄ/ል ተክልብርሃንና ቢኒያም “የሳይበር ሃይል ሄድኳርተር” ማቋቋሚያ ፕሮጀክት በሚል ሰበብ ኤጀንሲው በአዋጅ ከተቋቋመበት ዓላማ ውጭ የበርካታ የመንግስት መስሪያ ቤቶችን ስልጣንና ተግባር የሚወስድ፣ በርካታ ኤጀንሲዎች፣ ኢንስቲቲዩቶች፣ባለስልጣን ተቋማት እና ኢንተርፕራይዞችን በስሩ አቅፎ የሚይዝ እና የአገር ሉዓላዊነትና ህልውናን መጠበቅ በሚል ሰበብ የመንግስትን ሉዓላዊ ስልጣን ደረጃ በደረጃ በእጁ የሚያስገባ የአመራር ስርዓቱና መሪዎቹም ወታደሮች እንዲሆኑ የሚያስገድድ አዋጅ በ2009 ዓ.ም በኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር መሪነት ተረቆ ለመንግስት አቅርበው እንደነበር ጥናቱ ያመለክታል፡፡

“የሄድኳርተሩ” አደረጃትም በአገር ውስጥና በውጭ አገር እንደሚሆን ረቂቁ የሚያመለክት ሲሆን፣ በጠቅላይ ሚኒስትሩ በሚኒስቴር ደረጃ የሚሾሙ አንድ ዋና አዛዥና ምክትሎች እንደሚኖሩት፣ ዋና አዛዡና ምክትሎች ሕገ- መንግስታዊ ታማኝነት፣ የብሄራዊ ደህንነትና ወታደራዊ ሳይንስና ጥበብ ዕውቀት ብቃት ያላቸውና ዘርፉን ጠንቅቀው የሚያውቁ እንደሚሆኑ በረቂቁ ተመልክቷል።

የሄድኳርተሩ ወይም ዋና ጽ/ቤቱ ሃላፊ ጀነራል መኮንኖች መሆን እንዳለባቸው በጥንቃቄ የተቀመጠ እና ዋና ዳይሬክተሩ ድርጅቱን ለመምራት አቅደው የነደፉት ሲሆን፣ በዋና ዳይሬክትሩ የሚመራ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ፣ ብሄራዊ ጂኦስፓሻል መረጃ ኤጀንሲ፣ ብሄራዊ ሳይበር ስታንዳርድ ኤጀንሲ፣ ብሄራዊ ሳይበር ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲቲዩት፣ ብሄራዊ ሳይበር ምርምርና ልማት ኢንስቲቲዩት፣ ብሄራዊ ሳይበር ኢንጂነሪንግ ኢንስቲቲዩት፣ ብሄራዊ ሳይበር ኦዲቲንግ፣ ግምገማና አክሪዴሽን ባለስልጣን፣ የመንግስት ሳይበር ልማት ኢንተርፕራይዞች የሚሉትን ተቋማት የማቋቋም እቅድ ነበራቸው።

በሳይበር-ሃይል ዋና ጽ/ቤት ዕዝና ቁጥጥር ስር እንዲሆኑ የተደራጁ ተቋማት የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ፣ የሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር፣ የመገናኛ እና ኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር፣ጂኦስፓሻል ኢንፎርሜሽን ኤጀንሲ፣ የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር እና የብሄራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ተግባርና ሃላፊነቶችን የሚነኩ መሆኑን የጠቅላይ ዐቃቤ ህግ በቁጥር 01/ኤ-9/9/10 ጥር 30 ቀን 2010 ዓ.ም ለኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ የሳይበር – ሃይል ሄድኳርተር ለማቋቋም የተዘጋጀ ረቂቅ አዋጅን በማስመልከት በሰጠው የፅሁፍ አስተያየት ማመልከቱም በጥናቱ ተጠቅሷል።

የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ጄ/ል ተክለብርሃን ለመንግስት ያቀረቡት የሳይበር ሃይል ማዘዣ ጣቢያ ማቋቋሚያ አዋጅ ረቂቅ መፅደቁን ሳይጠብቁ፣ በተቋሙ ማዘዣ ጣቢያ ማቋቋም እና በውስጥ የተለያዩ ተቋማትን በማደራጀት ኃላፊዎችን የመሾም እና ሃብት በመመደብ ወደተግባራዊ ስራ ገብተው እንደነበር ጥናቱ ያሳያል፡፡

በዚህም በተቋሙ የውስጥ እና የውጭ መጠሪያ ያላቸው ተመሳሳይ ተቋም ሁለት ስያሜ ይዞ እንዲሰራና የተቋማት ኃላፊዎችም በውጭ በመንግስት የሚታወቅ፣ በውስጥ ደግሞ በተቋሙ ብቻ የሚታወቅና “ሄድኳርተር” ማቋቋምን ያለመ ማህተም አስቀርፀው ሲጠቀሙ እንደነበር ጥናቱ አመልክቷል፡፡

ባለፉት አምስት አመታት ኢንሳ 218 ፕሮጀክቶችን ከመንግስታዊ መስሪያ ቤቶች ተቀብሎ ሲሰራ ቢቆይም፣ የፕሮጀክቶች አፈጻጸም በአማካኝ 26.6% ብቻ ነው፡፡ በአንፃሩ ለፕሮጀክቶቹ ማስፈፀሚያ የሚሆነው አስር ቢሊየን ብር ሙሉ ለሙሉ ወጪ መደረጉ በጥናቱ ተረጋግጧል።

ከተያዙት ፕሮጀክቶች መካከል አንዱ የሆነው “ዲጂታል ቴሌቭዥን ፕሮጀክት፣ ኢትዮጵያ ከአናሎግ ወደ ዲጂታል ቴሪስቴሪያል ቴሌቪዥን ስርጭት ለማሸጋገር በሚል የ 1 ቢሊዮን 392 ሚሊዮን 520 ሺ ብር በጀት በ2007 ዓ.ም አስፈቅዶ በ2009 ሙሉ በሙሉ ፕሮጀክቱን ለመጠናቀቅ ቃል የገባ ቢሆንም ስራው ግልጽነት በጎደለው መልኩ እየተሰራ መሆኑ፣ በሀገር አቀፍ ደረጃ ያለውን አድማሳዊ የቴሌቭዥን ስርጭት ሽፋን ለማስፋት ተጨማሪ 26 አዳዲስ እና ሙሉ የዲቪቢ-ቲ2 ትራንስሚተሮች በተለያዩ የሀገራችን አከባቢዎች በማቋቋም የስርጭት ተደራሽነት ማስፋፋት፣ ብሔራዊ ማቀነባበሪያ ሄድ ኢንድ መሳሪያ ለመትከልና ለዚህም ሥራ የሚያስፈልግ መሰረተ ልማትና ግንባታ ማጠናቀቅ በእቅዱ ውስጥ የተካተቱ ስራዎች ቢሆኑም እስከ አሁን ድረስ አንድም የማሰራጫ ጣቢያ ሲስተም ተከላ ስራ አለመከናወኑ ታውቋል።

ለዲጂታላይዜሽኑ ብሔራዊ ማቀነባበሪያ እና መቆጣጠሪያ ማዕከል /ሄድ ኢንድ/ የግንባታ ሥራ በኮንትራክተሩ እና በፕሮጀክት ክትትል የአፈፃፀም ጉድለት ምክንያት በተያዘለት ጊዜ ባለመጠናቀቁ ስራው እንዲቋረጥ አማካሪው ድርጅቱ ባቀረበው የውሳኔ ኃሳብ መሰረት እንዲቋረጥ ተደርጓል፡፡ ፕሮጀከቱ በተበለው ጊዜ ዉስጥ ባይደርስም የኢንፎረሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ በየዓመቱ ለአራት ዓመታት በጀቱን ሲጠቀምበት ቆይቷል፡፡ የወጣው ወጪና የተሰራው ሥራ ሲመዘን ፕሮጀክቱ ከተቀመጠለት የጊዜ መርሃ ግብር አንፃር የማይመጣጠን መሆኑን መረዳት ይቻላል፡፡

በአሁኑ ሰዓት ለሄድ ኢንድ የተባለው ህንፃ ግንባታ ሙሉ በሙሉ የተቋረጠ ሲሆን፣ ፕሮጀክቱ ለወደፊትም ለማስቀጠልና አጠናቆ ለተፈለገው ዓላማ ለማዋል ውስብስብ ችግሮች ያሉበት ነው፡፡

ሌላው ፕሮጀክት “ ኢትዮሳት የሳተላይት ፕላትፎርም ፕሮጀክት” ሲሆን፣ ኤጀንሲው ወጪ ቆጣቢ፣ ጥራቱን የጠበቀ እና ደህንነቱ የተረጋገጠ ብሔራዊ የተቀናጀ የዲጂታል ሳተላይት ቴሌቭዥን ኘላትፎርም አቀርባለሁ በሚል የተጀመረ ነው፡፡

ፕሮጀክቱ ከዩተልሳት እና ኤስ ኢ ኤስ ከተባሉ የውጭ ኩባንያዎች የሳተላይት ባንድ ዊድዝ ግልጽ ባልሆነ መንገድ በመከራየት የመንግስትና የግል ሚዲያዎች በዚህ የኪራይ ሳተላይት እንዲጠቀሙ በማስገደድ የውጭ ምንዛሪ አስቀራለሁ ብሎ ለመንግስትና ህዝብ የተሳሳተ መረጃ እንዲደርስ አድርጓል፡፡ ይሁን እንጅ ምንም አይነት የሴኩሪቲ እሴት በተቋሙ ሳይጨመር፣ የሳተላይት ኦፕሬተሮች በግልፅ ሳይወዳደሩ፣ የውጭ ምንዛሬ ሳያስቀርና ወጪ ቆጣቢ አካሄድ ሳይከተል፣ ጥራቱን ባልጠበቀና የሚዲያ ተቋማትን ፍላጎት በማይመልስ ባንድዊድዝ እንዲጠቀሙ በማድረግ የአገልግሎት ጥራት እንዲጓደል አድርጓል፡፡

በዚህ ዝቅተኛ አገልግሎት ለዩተልሳት ኩባንያ በጠቅላላ 4,200,000.00 የአሜሪካ ዶላር ወይም ብር 114,780,844.47 እንዲሁም ለኤስ ኢኤስ ኩባንያ በጠቅላላው 1,481,798.32 የአሜሪካ ዶላር ወይም ብር 40,568,589.82 በድምሩ ለሁለቱ ኩባንያዎች 5,681,798.32 የአሜሪካ ዶላር ወይም ብር 155,349,434.29 የተከፈለ ሲሆን፣ ወጪ ቆጣቢ የተባለው የመጀመሪያው ዕቅድ በትክክል ያልተጠና እና መንግስትና ህዝብ ከኤጀንሲው ከሚጠብቁት ተልዕኮ ውጪ ሲፈጽም መቆየቱን ለማወቅ ተችሎአል። ሁለቱም የሳተላይት ኩባንያዎች ለኢሳት አግልግሎት ሲሰጡ ቆይተው በመጨረሻ ከመንግስት ጋር ስምምነት ሲፈራረሙ ኢሳትን አናስተናግድም ማለታቸው ይታወቃል፡፡

በእነዚህና በሌሎችም በርካታ ፐሮጀክቶች ከፍተኛ የሆነ የሃገር ሃብት መባከኑን ከጥናቱ ለመረዳት ይቻላል። በ2009 ዓ.ም የፌደራል ዋና ኦዲተር ባደረገው አመታዊ የኦዲት ምርመራ የፋይንንስና ሪሶርስ አስተዳደራቸው ግልፅነት የሌላቸው ወይም ዲስክለይመር በሚል የመጨረሻው ዝቅተኛ ደረጃ ከተቀመጡት ጥቂት የመንግስት ተቋማት አንዱ ሁኖ መቀመጡ በጥናቱ ላይ ተጠቅሷል።

 

ተዛማጅ፡

የፕላን ኮሚሽነሩ ያሳዩት ግልጽነት ከዚህ በፊት ያልታየ በመሆኑ፣ ይልመድቦት እንላለን

11 Jun

Posted by The Ethiopia Observatory (TEO)

ከፊል ምንጭ: የብድር ጫና እና የውጭ ምንዛሪ ዕጥረት መንግስት የልማት ድርጅቶችን በአክስዮን ለመሸጥ እንዲወስን አስገድድል!

የኢትዮጵያ የብድር ጫና ከፍተኛ ወደሚባል ደረጃ መሄዱና ሃገር ውስጥ ለሚገቡ ምርቶች የውጭ ምንዛሪ እጥረት መከሰቱ መንግስትን የልማት ድርጅቶችን በአክስዮን ለመሸጥ እንዳስወሰነው የብሄራዊ የፕላን ኮሚሽን ተናገሩ።

የብሄራዊ የፕላን ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ይናገር ደሴ እንደሚሉት፥ የሃገሪቱ ኢኮኖሚ በወጭ ንግድ መዳከምና በውጭ ምንዛሪ እጥረት ሳቢያ አደጋ ውስጥ መግባቱ ለውሳኔው ምክንያት ሆኗል።

ባለፉት ጥቂት አመታት ወደ ውጭ ከተላኩ ምርቶች የሚገኘው ገቢ በአማካይ ሶስት ቢሊየን የአሜሪካ ዶላር ላይ ሲቆም፥ ከውጭ ምርቶችን ለማስገባት የሚወጣው የውጭ ምንዛሪ ደግሞ 16 እና 17 ቢሊየን ዶላር ደርሷል።

ከውጭ ለሚገቡ ምርቶች ሙሉ ለሙሉ የሚገኘው የውጭ ምንዛሪ ከተላኩት ምርቶች የማይገኝ መሆኑም፥ ኢኮኖሚውን ጤነኛ አላደረገውም፤ ይህ ደግሞ ሀገሪቱን የእዳ ጫና ውስጥ ጨምሯታል።

የእዳ ጫና፦ የአለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም (አይ ኤም ኤፍ) የኢትዮጵያ የብድር ጫና ከመካከለኛ ወደ ከፍተኛ የብድር ጫና እንደገባና፥ የብድር ምጣኔዋም የአጠቃላይ አመታዊ ምርቷን 59 በመቶ መያዙን ይገልጻል።

ሆኖም የኢትዮጵያ መንግስት — በተለይም ሕውሃት — ሃገሪቱ የብድር ደረጃዋ ከከፍተኛዎቹ ይመደባል የሚለውን እስከ ቅርብ ሣምንታት ሳይቀበል ቆይቷል።

የብሄራዊ የፕላን ኮሚሽነሩ ዶክተር ይናገር ግን ሃገሪቱ አሁን ላይ ወደ ከፍተኛ የብድር ጫና ውስጥ እየገባች መሆኑን ይገልጻሉ።

በዚህ ምክንያትና ኢኮኖሚውን ማንቀሳቀሻ ተጨማሪ የውጭ ምንዛሪ ስለሚያስፈልግም ውሳኔው መተላለፉን ገልጸዋል።

ዶክተር ይናገር ለአሁኑ የውሳኔ አስፈላጊነት ጥቂት ቁጥሮችን በማሳያነት ያስቀምጣሉ፤ የሀገሪቱ አጠቃላይ እዳ 26 ቢሊየን የአሜሪካ ዶላር ተሻግሯል።

ይህ ሁኔታ ከሀገሪቱ አጠቃላይ ምርት ጋር ሲታይ አንድም የውጭ ባለሀብቶችን እንዳይመጡ ያደርጋል፥ በሌላ በኩል የባለሀብት መተማመንን ያጠፋል።

የውጭ ምንዛሪ ዕጥረት፦ በሌላ በኩል ሀገሪቱ ለቀጣይ ሁለት አመታት ብድር ለመክፈል ስድስት ቢሊየን እንዲሁም፥ የመንግስት ፕሮጀክቶችን ለሁለት አመታት ለማከናወን ደግሞ ሰባት ቢሊየን የአሜሪካ ዶላር ያስፈልጋታል።

ይህ በመንግስት በኩል የሚፈለግ ሲሆን እንደ ነዳጅና ሌሎች የፍጆታ ሸቀጦችን ማስገቢያና የሁሉም ዘርፍ ሲታይ ደግሞ የሚያስፈልገውን የውጭ ምንዛሪ ፍላጎት እጅጉን ከፍ ያደርገዋል።

እንደ ስኳር ላሉ ፕሮጀክቶች የተወሰደው ብድር ደግሞ ወደ ምርት ሳይገባ እዳ መክፈያው ጊዜ ደርሷል፤ ኮሚሽነሩም እነዚህ ምክንያቶች ተደማምረው የፈጠሩት ችግር ለውሳኔው ምክንያት መሆኑን ገልጸዋል።

ዶክተር ይናገር እንደሚሉት ኢትዮጵያ የውጭ ምንዛሪ ክምችቷን በሚፈለገው ደረጃ ለማስቀጠል ጥረት አድርጋ ቢሳካላትም አሁን ላይ ግን መንገዳገድ ውስጥ በመገባቱ እርምጃው አስፈልጓል።

ሀገሪቱ እዚህ እጥረት ውስጥ የገባችው በግብርናና ኢንዱስትሪው ዘርፍ ላይ የታሰበው ባለመሳካቱ መሆኑን ያነሱት ኮሚሽነሩ፥ እነዚህን ለማስተካከል የረጅም ጊዜ አቅጣጫ ተቀምጧልም ነው ያሉት።

የአሁኑ እርምጃም የአጭር ጊዜ መሆኑን የጠቀሱት ኮሚሽነሩ፥ ኢኮኖሚው በቀጣይ አመታት በወጭ ንግድ አፈጻጸም ታግዞ እንዲቀጥል በተለይም ግብርናውን እና አምራች ኢንዱስትሪውን ለመደገፍና ለውጥ እንዲመጣ አቅጣጫ ተቀምጧል ብለዋል።

ላለፉት አመታት በጥሩ ሁኔታ የመጣውን የሀገሪቱን ኢኮኖሚ በውጭ ምንዛሪ እጥረት ምክንያት ውድቀት ውስጥ እንዳይገባም የአሁኑ ፕራይቬታይዜሽን እንደ መፍትሄ መቀመጡንም አንስተዋል።

Addis Fortune wrote on several occasions about Ethiopia being exposed to massive corruption and courts quietly freezing the assets of some, but not of others — more conspicuous though!

High-level corruption & Ali Suleiman’s anti-corruption fables helped the thieves, not the nation!

Quoting the Auditor-General, Addis Fortune wrote in 2015/16  ‘illegitimate transactions close to 20 billion Br in 158 federal institutions during the 2015/16  fiscal year – over twice that of the gap seen in 2014/15’ was found and reported to parliament.

The Office of Attorney General kicked off an investigation of the institutions which were mentioned for audit gaps and arrested a dozen of individuals alleged for involvement in a corruption case. Given the magnitude of the theft and the individuals caught in the action, they were only given a slap on the wrist.

Recall that even the United States found itself in dilemma. It did not want to throw its ally to the crucifiers, when it established much of the aid it provides for HIV/aids cure was not also spared. On getting wind of this, on January 13, 2013, The Ethiopia Observatory

 (TEO) wrote about US slashing HIV/aids funding to Ethiopia by 79%.

The nation’s universities were also found among the culprits, according to Addis Fortune — the Auditor-General as its alibi.

In 2014-15, among the public universities, the Auditor-General exposed, Addis Ababa University (AAU), which took the lead with an audit gap of 1.2 billion Br. It was followed by Addis Abeba Science & Technology University (AASTU) and the University of Gonder with audit gaps of 472 million Br and 126 million Br, respectively.

Same time, Mekele University also had its share of irregularities in 2015/16, ranging 64 million birr.

In 2015/16, the Auditor-General came up with other shocking reports, according to the Reporter, the sum of which indicated:

“Ten missing cars and more than two billion birr unaccounted for. Lost, undocumented, misused, and damaged public properties. These were just some of the shocking facts revealed in the report of Gemechu Dubiso, Auditor General, on Tuesday in a presentation to Parliament. The concerns raised by Gemechu and the fact that it is getting from bad to worse had MPs irritated. Subsequently, MPs called for swift action” only to prove paper-tigers confronted by the TPLF.

የአሁኑ የኢትዮጵያ የኤኮኖሚና የገንዘብ ቀውስ ምክንያቶች የዕዳ ጫናና የውጭ ምንዛሪ ዕጥረት ብቻ አይመስሉንም!

ለዚህ ነው ባለፈው ሣምንት ኢሕአዴግ ያሣለፋቸውን የሃገር ንብረትና ጥሪቶችን ለሃራጅ ሺያጭ የማቅረቡ ጉዳይ የመጭውን ትውልድ ዕጣ ፈንታ አጉል እንዳያደርገው እሠጋለሁ! !

ውድ ማዕድናትና የውጭ ገንዘቦችን በሻንጣ እያስጭኑ ወደ ውጭ ሃገር ዘመዶቻቸውና ደንበኞቻችችድው ሲያሸጋግሩ የነበሩት እነማን እንደሆኑ የሕወሃት አገዛዝ ያውቃል! ለምን እነዚያ ግለሰቦችና ተባባሪዎቻቸው በዚህ ዐይነት ያሸሱትን ገንዘብ እንዲመልሱና — መንግሥትም ሂሣቡን ካሰላና ከተረከበ በኋላ —ምህረት አይሰጣቸውም?ለምን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ብዬ ሳስብ፡ የሕወሃቶች ደባ እንዳይሆን እሠጋለሁ!

እግራቸው ገና አዲስ አበባን እንደረገጠ ነበር የኢትዮጵያን አየር መንገድ ከነስሙ ጭምር ስለጠመዱት፣ ‘የአፍሪካ ቀንድ አየር’ እንዲባል ሃሣብ እንደነበራቸው እስከ ኒውዮርክ ድረስ ይወራ እንደነበር አስታውሳለሁ!

ወደብ ያሣጧትን ሃገር የአየር በረራ ቢነሷት ያስገርማልን?

የመጀመሪያው አፈጉባዔ ያመጡት ታሊባንነት ነው የሚሉ የሕወሃት አፈ ቀላጤዎችን አባባል መስማቴንም አስታውሳለሁ!

ውዱና ድንቁ ቴዲ አፍሮ አለምክንያት እኮ አይደለም “ኢትዮጵያ” በተሰኘው አልበሙ፡የሚከተለውን ያንጎራጎረው፡-

የሰለሞን ዕጽ ነሽ የቅዱሳን ዕንባ ያበቀለሽ ቅጠል
ዛሬ አዲስ አይደለም በለኮስው እሳት የነካሽ ሲቃጠል…

%d bloggers like this: