Tag Archives: High external debt

ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው ጊዜና ገንዘብ እንዲጠናቀቁ ጠንካራ የቁጥጥር ሥርዓት መዘርጋት ይገባል ይላሉ የገንዘብ ሚኒስትሩ፤ ሕወሃትና የንግድ ድርጅቶቹ እያሉ የማይሆነውን?

6 Jul

የአዘጋጁ አስተያየት፡

    የ2010 ፌዴራል በጀት ከሐምሌ 1 ጀምሮ ተግባራዊ መሆን ስላለበት ከፓርላማ ጋር ቅርብ ውይይት ሲደረግ ክርሟል፡ ምንም እንኳ ፓርላማው ምንም ማድረግ የማይችል ቢሆንም። ለነገሩ ጥሩ ጥሩ ዙፋን ንግግር ብዙዎቹ መልሶቻቸው “በይሆናል”ና “አይሆንም” መወሰናቸው ምን ያህል ተጠያቂነትና ኃላፊነት ሃገራችን ውስጥ እንደሌለ የሚያሠምርበት ልውውጥ ሆኖአል!

    በጣም የሚያሳዝነው ደግሞ የሃገሪቱ የውጭ ዕዳ ጣራ መንካቱ እየታወቀ፡ ጠቅሎ ለመሄድ እንደተዘጋጀ አስተዳደር፡ በየሣምንቱ ተጨማሪ የውጭ ብድሮች ፓርላማው እኒድያጸድቅ እየታየ ነው። ፓርላማው ይህን እንዲያደርግ የሚሆንበት ምክንያት የመጠየቅና የመክልከል ሥልጣን ኖሮት ሳይሆን የውጭ አበዳሪዎች የፓርላምውን ውሣኔ ገንዘባቸውን ስለማይሠጡ ነው!
    Continue reading

%d bloggers like this: