Tag Archives: lack of national standards

ተጠያቂነት በሌለበት የሕወሃት አስተዳደር በሕወሃት መሃንዲሶች ከቅጠል የሚሠሯቸው ሕንጻዎችና መንገዶች እየተደረመሱ፣ ሕዝብና ንብረት እየፈጁ ነው — አሳፋሪው የቦሌው ሰሚት ሕንጻ ጉዳይ!

27 Apr

የአዘጋጁ አስተያየት፡
 

    ተጠያቂነት በሃገራችን ቢኖር ኖሮ፣ የሕንጻው ሥራ በሚገባ አስካልተጠናቀቀና ለስዎች መኖርያነት በላይስንስድ መሃንዲሶች (licensed engineers) ብቃቱ እስካልተረጋገጠ ድረስ፣ ሕንጻው ለኪራይ ባልዋለ ነበር!
    Continue reading
%d bloggers like this: