Tag Archives: Still slave labor

ሆ! ሆ! ሆ! በኢትዮጵያና በሳዑዲ አረቢያ መካከል የሠራተኛ ስምሪት ስምምነት ተፈረመ! ፈቃድ የሌላቸው አብዛኞ ዜጎች መመለስ እንደማይሹ ይሰማል!

26 May

የአዘጋጁ ቅሬታ

    የሕወሃት ባለሥልጣኖች ስለሳኡዲ-ኢትዮጵያ አዲስ ስምምነት ይህንን ሰሞን ሲደሰኩሩ ይሰማል። ይኽውም አፍንጫቸውን ተይዘው (እነርሱ እንደሚሉት ደግሞ ለዜጎቻችን ተቆርቁረው) በሳውዲ ነባርና ግትር አቋም ላይ ተስማምተው ጀብዱና የዜጎችን መብት የሚያሰክር ሙያ እንደሠሩ ነው የሚናገሩት በተለይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተሩን ላዳመጠ!

    ‘በፈጣን የዕድገት ጎዳና’ ላይ የምትገኘው ሕወሃቶች የሚመዘብሯት ኢትዮጵያ ግን፣ ሕወሃት — ትራምፕ ሳውዲዎቹን ሲያቅፍ በማየታቸው — እምቢ ሲሉ የኖሩትን አንፈርምም ያሉትን ስምምነት ተፈራረምን ብለው ሲደሰኩሩ መስማቱ ያማል። ወደ መቶ ሺ የሚጠጉትንና ገና ሃገር ለቀው የሚሰደዱትን ወጣቶቻችን ጭምር ለሳኡዲዎቹ ግርድና ስምምነት አሳልፈው ሠጥተዋል ማለት ነው!
    Continue reading

%d bloggers like this: